Stichting Green Business Club Rotterdam Alexander werkt met participanten aan het verduurzamen en verlevendigen van Rotterdam Prins Alexander. Afval, circulariteit, energie en mobiliteit staan hierbij centraal.

Bekijk hier het Jaarplan 2024.

Het gebied Prins Alexander in Rotterdam gaat de komende jaren enorm veranderen. Het trein- metro- en busstation wordt verbouwd en de openbare ruimte is vijftig jaar na de eerste bebouwing toe aan vernieuwing. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn hierbij de grote thema’s. Gemeente Rotterdam heeft in Alliantiegesprekken met stakeholders het beleid vormgegeven om het gebied klaar te maken voor de toekomst. Meerdere bedrijven gaven de behoefte aan zich te verenigen om zo een langdurige samenwerking te bewerkstelligen.

Green Business Club Rotterdam Alexander, opgericht in 2018, wordt gevormd door bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Doel van de stichting is het bevorderen van de onderlinge contacten waardoor delen van kennis makkelijker wordt en het uitvoeren van concrete projecten om duurzaamheid te bevorderen.
Daarnaast deelt GBC Rotterdam Alexander kennis met GBC Nederland en andere lokale Green Business Clubs door het gebruik van de GBC Kennisbank.

GBC Rotterdam Alexander wordt gevormd door bedrijven en organisaties uit het gebied. Wilt u meer weten over onze participanten of wilt u zelf participant worden? Kijk dan hier.
De oprichting van GBC Rotterdam Alexander is mede mogelijk is gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast heeft de provincie bijgedragen aan de doorontwikkeling van duurzaamheidsprojecten zoals Zero Waste Rotterdam Alexander, het opstellen van de Ambitieverklaring 2020 – 2025 en een Routekaart Klimaatneutraal Rotterdam Prins Alexander.