GBC Rotterdam Alexander begint met projecten op het gebied van mobiliteit en afvalverwerking

Minimaal tweemaal per jaar komen leden van de projectgroepen samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Projectgroepen

Afval / Circulair

De projectgroep richt zich op lokale afvalverwerking. Door samenwerking kan afval binnen het gebied blijven en worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Meer info

Mobiliteit

Mobiliteit is voor bedrijven in Rotterdam Prins Alexander belangrijk. Het gebied moet toegankelijk zijn, maar het moet ook leefbaar blijven. De projectgroep werkt aan concrete oplossingen om mobiliteit te verduurzamen.

Meer info