2021/04/29 geplaatst in Afval, Circulair

Vliegende start project Zero Waste

Met een subsidie van Provincie Zuid-Holland maakt Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander een vliegende start met het project Zero Waste: Adviesbureau TAUW gaat met participanten aan de slag. Welk afval komt vrij en welke maatregelen kunnen zij implementeren om afval te verminderen?

Green Business Club Rotterdam Alexander werkt aan zero waste. Onder andere Coca Cola, Politie, Sodexo en Rabobank ontmoetten elkaar digitaal voor de kick off van het project. Participanten zijn in meer of mindere mate al bezig met het verminderen van afval, beter scheiden en circulair inkopen en onderzoeken de mogelijkheid om samen te werken aan dit thema. Met een toegekende subsidie van Provincie Zuid Holland krijgt het project handen en voeten.  

Alles begint bij inzicht in de afvalstromen die vrijkomen bij participanten, hiervoor schakelt GBC Rotterdam Alexander de hulp in van TAUW. Naast inventarisatie van de tonnages, worden ook inzamelmiddelen- en dagen opgevraagd, net zoals de kosten en eventueel opbrengsten van afvalstromen, zowel qua transportkosten als huur van inzamelmiddelen. En hoe is de interne afvallogistiek geregeld, hoe komt het van de plek waar het vrij komt bij de expeditie? Welke rol heeft de schoonmaak hier? 

Op basis van deze analyse formuleert TAUW aanbevelingen en verbeterpunten voor de participanten, zowel voor de individuele organisatie als mogelijke synergie-effecten tússen participanten. TAUW heeft ervaring als het gaat om het adviseren van bedrijven richting een circulaire bedrijfsvoering. Zij presenteren de verbeterpunten aan de participanten. Aan hen vervolgens de taak de maatregelen te implementeren.  

Naast deze cruciale eerste stappen, zijn er ook andere deelprojecten benoemd. Mogelijk kan er een samenwerking komen met Groen Collect, een partij die monostromen emissievrij ophaalt en hoogwaardig verwerkt. Ook bedrijfsverzamelgebouwen hebben speciale aandacht: met meerdere huurders, een beheerder en vastgoedeigenaar, zijn er een hoop partijen betrokken.

Meer weten? Neem contact op met programmamanager Carola Kalishoek | carola@greenbusinessclub.nl.