Vergroening, Verlevendiging en Veiligheid

Klimaatverandering heeft een grote invloed op Rotterdam. Hittestress en wateroverlast neemt toe. Klimaatadaptieve maatregelen zijn nodig om hiermee om te gaan. Ze dragen tevens bij aan het herstel van de biodiversiteit.

Ambities

  • Middels lobby bij de gemeente Rotterdam meer vergroening van de openbare ruimte bewerkstelligd door het verwijderen van onnodige verharding en het toevoegen van bloeiende inheemse beplanting in straten.
  • Onderzoek naar vergroening van daken en gevels en zorgen voor meer nestruimte.
  • Het collectief aanleggen van geveltuinen.

Kerngroep project Vergroening, verlevendiging & Veiligheid

  1. Arcadis
  2. Croonwolter&dros
  3. Wilskracht
  4. Eneco
  5. Politiedienstencentrum Rotterdam

Projecten
In 2023 hebben we de eerste kennissessie Vergroening & Verlevendiging georganiseerd waarbij Arcadis en Gemeente Rotterdam “Klimaatopgaven in kaart” hebben gepresenteerd. De plannen in het gebied Rotterdam Alexander en kanse en bedreigingen in de versteende omgeving werden toegelicht. Daarna vond er een interactieve sessie plaats waarbij er werd gebrainstormd over klimaatadaptieve maatregelen en concrete projecten op het gebied van vergroening & verlevendiging in onze lokale omgeving.

In 2024 gaan we met de projectgroep verder werken aan concrete vervolgstappen om het gebied te vergroenen, verlevendigen en veiliger te maken.

Projectgroep: Vergroening, Verlevendiging en Veiligheid