Energie

De projectgroep Energie heeft zich tot doel gesteld om samen te werken in de energietransitie. Dat wil zeggen dat zij collectief toewerken naar het structureel reduceren van energieverbruik en het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit.

De projectgroep Energie heeft zich tot doel gesteld om samen te werken in de energietransitie. Dat wil zeggen dat zij collectief toewerken naar het structureel reduceren van energieverbruik en het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit. Daarnaast zal de ontwikkeling en toepassing van innovaties worden gestimuleerd en worden lokale samenwerkingen op het gebied van energie onderzocht.

Eind 2020 is een eerste stap gezet voor het maken van een plan van aanpak op gebouw- en gebiedsniveau waarbij de projectgroep aan de slag gaat met twee deelprojecten:

  • Het ontwikkelen van een Routekaart collectieve aanpak energieneutraal Rotterdam Alexander
  • Smart Energiesysteem en zonne-energie, warmte koude opslag en andere lokale opwekmogelijkheden.

Het kernteam van de projectgroep Energie bestaat uit de volgende participanten:

  • Eneco
  • Uniper
  • ENGIE
  • Royal HaskoningDHV
  • Rabobank
  • Croonwolter&dros

Wil je ook aansluiten bij de projectgroep Energie of meer informatie ontvangen? Stuur gerust een mail naar programmamanager Carola Kalishoek: carola@greenbusinessclub.nl 

Projectgroep: Energie

Routekaart Collectieve Aanpak Energieneutraal Centrumgebied Rotterrdam

De noodzaak om te verduurzamen wordt een steeds groter onderwerp. Het kernteam van de projectgroep Energie heeft het afgelopen jaar samengewerkt om een routekaart te ontwikkelen voor de collectieve aanpak om Rotterdam Alexander energieneutraal te maken.

Lees meer

Rotterdam doe(t) het licht uit!

De noodzaak om te besparen was al hoog mede door de klimaatcrisis en de groeiende ambities om in 2030 energieneutraal of Paris Proof te zijn. Tel daar de enorm stijgende energieprijzen bij op en de urgentie is compleet. Daarom gaat Rotterdam het licht uit doen! GBC Rotterdam Centrum en Alexander willen zorgen dat alle onnodige lichten in kantoren uitgaan tussen 23.30 en 06.00 uur.

Lees meer

Powernest op het Techniekcollege

Het Powernest van Ibis Power is een unieke installatie van een windturbine en zonnepanelen. Rabobank Rotterdam heeft de plaatsing mogelijk gemaakt zocht binnen GBC Rotterdam aansluiting met het Techniekcollege. Door deze samenwerking kunnen de technici van de toekomst leren over duurzame opwek van energie op het dak van hun eigen school!

Bekijk op de Kennisbank