Energie

De projectgroep Energie heeft zich tot doel gesteld om samen te werken in de energietransitie. Dat wil zeggen dat zij collectief toewerken naar het structureel reduceren van energieverbruik en het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit.

De projectgroep Energie heeft zich tot doel gesteld om samen te werken in de energietransitie. Dat wil zeggen dat zij collectief toewerken naar het structureel reduceren van energieverbruik en het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit. Daarnaast zal de ontwikkeling en toepassing van innovaties worden gestimuleerd en worden lokale samenwerkingen op het gebied van energie onderzocht.

Eind 2020 is een eerste stap gezet voor het maken van een plan van aanpak op gebouw- en gebiedsniveau waarbij de projectgroep aan de slag gaat met twee deelprojecten:

  • Het ontwikkelen van een Routekaart collectieve aanpak energieneutraal Rotterdam Alexander
  • Smart Energiesysteem en zonne-energie, warmte koude opslag en andere lokale opwekmogelijkheden.

Het kernteam van de projectgroep Energie bestaat uit de volgende participanten:

  • Eneco
  • Uniper
  • ENGIE
  • Royal HaskoningDHV
  • Rabobank
  • Croonwolter&dros

Wil je ook aansluiten bij de projectgroep Energie of meer informatie ontvangen? Stuur gerust een mail naar programmamanager Carola Kalishoek: carola@greenbusinessclub.nl 

Projectgroep: Energie

Powernest op het Techniekcollege

Het Powernest van Ibis Power is een unieke installatie van een windturbine en zonnepanelen. Rabobank Rotterdam heeft de plaatsing mogelijk gemaakt zocht binnen GBC Rotterdam aansluiting met het Techniekcollege. Door deze samenwerking kunnen de technici van de toekomst leren over duurzame opwek van energie op het dak van hun eigen school!

Bekijk op de Kennisbank