Online dashboard duurzaamheidsprestaties

Dit dashboard geeft inzicht in data met betrekking tot afval, energie en mobiliteit van participanten van verschillende lokale Green Business Clubs. Een eerste versie van het dashboard werd ontwikkeld in 2018. In 2022 zijn de gegevens over 2021 opgehaald. Medio 2023 gebeurt dit met de data over 2022.

Binnen de lokale Green Business Clubs werken participanten aan de verduurzaming van het gebied en de eigen bedrijfsvoering. Maar hoe staan de bedrijven er individueel en als collectief eigenlijk voor? In dat kader ontwikkelde GBC Nederland in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een online dashboard duurzaamheidsprestaties waarin duidelijk wordt hoe de participanten scoren op gebied van afval, mobiliteit en energie. Voor dat laatste thema werkte GBC Nederland samen met Dutch Green Building Council.

Het netwerk van GBC is divers, van onderwijsinstellingen tot universiteiten, van kantoren tot maakindustrie. Er zijn organisaties die al veel inzicht hebben in de data, voor andere organisaties ontbreekt dat nog. Dit dashboard dient deze diverse groep aan organisaties en bedrijven. Door het aanleveren van data krijgen ze inzicht in de duurzaamheidsprestaties van hun eigen organisaties en andere gebieden. Om te zorgen voor een waardevolle vergelijking, is het mogelijk te filteren op de hoofdfunctie van het gebouw. Het dashboard is niet exclusief ontwikkeld voor GBC’s, ook andere collectieven kunnen data aanleveren.

Neem contact op met Eline Kik – eline@greenbusinessclub.nl.

 

_________________

GBC is een impactorganisatie die lokale samenwerking op gebied van duurzaamheid stimuleert. Om die impact in kaart te brengen hebben wij, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een dashboard ontwikkeld. Op deze manier wordt de verduurzaming van zakelijke gebieden gemonitord op de thema’s energie, afval en mobiliteit. Zo kan in kaart worden gebracht of een lokale club op de goede weg is en kan er bepaald worden welke thema’s extra aandacht verdienen. Op deze manier kunnen lokale clubs beter sturing geven. Daarnaast faciliteert het dashboard ook de mogelijkheid om verschillende lokale clubs met elkaar te vergelijken.