Online dashboard duurzaamheidsprestaties

Green Business Club (GBC) heeft in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een online dashboard duurzaamheidsprestaties ontwikkeld. Om zo overzichtelijk de duurzame voortgang van de lokale GBC’s in kaart te brengen. Onder het dashboard staat een uitleg.

_____
Uitleg
Het dashboard heeft vier pagina’s. Op de eerste pagina staan een aantal gegevens over energie, afval en mobiliteit, op de daarop volgende pagina’s wordt ingezoomd op die drie thema’s. Bij locatie kunnen verschillende lokale GBC’s worden aan- of uitgevinkt. Het getal erachter refereert aan het aantal bedrijven dat data heeft aangeleverd. Er kan ook worden geselecteerd op verschillende sectoren.
Momenteel is enkel data beschikbaar van 2018. De data over 2019 wordt uitgevraagd. Het dashboard is het beste te bekijken op een computerscherm.

GBC is een impactorganisatie die lokale samenwerking op gebied van duurzaamheid stimuleert. Om die impact in kaart te brengen hebben wij, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een dashboard ontwikkeld. Op deze manier wordt de verduurzaming van zakelijke gebieden gemonitord op de thema’s energie, afval en mobiliteit. Zo kan in kaart worden gebracht of een lokale club op de goede weg is en kan er bepaald worden welke thema’s extra aandacht verdienen. Op deze manier kunnen lokale clubs beter sturing geven. Daarnaast faciliteert het dashboard ook de mogelijkheid om verschillende lokale clubs met elkaar te vergelijken.