Online dashboard duurzaamheidsprestaties

Green Business Club (GBC) heeft in 2018 in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een online dashboard duurzaamheidsprestaties ontwikkeld. Om zo overzichtelijk de duurzame voortgang van de lokale GBC’s in kaart te brengen. Momenteel is een dashboard 2.0 in de maak. Dit dashboard komt begin 2021 online. In dezelfde periode wordt bij participanten data opgehaald over de jaren 2019 en 2020.

Meer weten? Neem contact op met Meriç Kessaf – meric@greenbusinessclub.nl.

_________________
GBC is een impactorganisatie die lokale samenwerking op gebied van duurzaamheid stimuleert. Om die impact in kaart te brengen hebben wij, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een dashboard ontwikkeld. Op deze manier wordt de verduurzaming van zakelijke gebieden gemonitord op de thema’s energie, afval en mobiliteit. Zo kan in kaart worden gebracht of een lokale club op de goede weg is en kan er bepaald worden welke thema’s extra aandacht verdienen. Op deze manier kunnen lokale clubs beter sturing geven. Daarnaast faciliteert het dashboard ook de mogelijkheid om verschillende lokale clubs met elkaar te vergelijken.