Online dashboard duurzaamheidsprestaties

Green Business Club (GBC) Nederland ontwikkelde in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een online dashboard duurzaamheidsprestaties. Om zo overzichtelijk de duurzame voortgang van de lokale GBC’s in kaart te brengen. Dutch Green Building Council dacht mee over het thema energie. Momenteel worden bij alle participanten de gegevens over 2019 en 2020 opgehaald. Bekijk hieronder het dashboard met de gegevens van een klein deel van de participanten over 2018. Meer weten? Neem contact op met Meriç Kessaf – meric@greenbusinessclub.nl.

_________________

GBC is een impactorganisatie die lokale samenwerking op gebied van duurzaamheid stimuleert. Om die impact in kaart te brengen hebben wij, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een dashboard ontwikkeld. Op deze manier wordt de verduurzaming van zakelijke gebieden gemonitord op de thema’s energie, afval en mobiliteit. Zo kan in kaart worden gebracht of een lokale club op de goede weg is en kan er bepaald worden welke thema’s extra aandacht verdienen. Op deze manier kunnen lokale clubs beter sturing geven. Daarnaast faciliteert het dashboard ook de mogelijkheid om verschillende lokale clubs met elkaar te vergelijken.