Mobiliteit

Mobiliteit is voor bedrijven in Rotterdam Prins Alexander belangrijk. Het gebied moet toegankelijk zijn, maar het moet ook leefbaar blijven. De projectgroep werkt aan concrete oplossingen om mobiliteit te verduurzamen.

Participanten werken met elkaar aan de ontwikkeling van een mobiliteitshub in aanvulling op het OV rondom Station Rotterdam Alexander. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen en met gebruikers in het gebied. Wilt u als gebruiker meedenken om de last mile te verduurzamen? Mail naar carola@greenbusinessclub.nl.

Later worden hier de verschillende projecten van de projectgroep gepubliceerd. Bezoek onze kennisbank voor projecten van andere Green Business Clubs.

Projectgroep: Mobiliteit

Ontwikkeling mobiliteitshub

Participanten van Green Business Club Rotterdam Alexander zijn gevestigd in een gebied met goede OV-verbindingen. De aansluiting van station Prins Alexander met de bedrijven in het gebied verdient aandacht. GBC Rotterdam Alexander ontwikkelt een mobiliteitshub in de buurt van het station die kan voorzien in de behoefte om mobiliteit te verduurzamen.

Bekijk op de Kennisbank

Ondertekening Green Deal ZES

Op 4 juli 2019 tekende Green Business Club Rotterdam Alexander met haar participanten de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, waarmee de ambitie werd uitgesproken om het gebied uiterlijk in 2025 emissievrij te laten bevoorraden. Na deze ondertekening worden projecten in gang gezet om hier invulling aan te geven.

Bekijk op de Kennisbank