2021/08/17 geplaatst in Energie

Samenwerken aan een toekomstbestendig centrumgebied Rotterdam Prins Alexander

Een heldere energievisie en roadmap voor een klimaatneutraal commercieel-zakelijk district Rotterdam Alexander. Dat is het primaire doel van de projectgroep Energie van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander, die 1 juli van start is gegaan. Naar aanleiding van de in 2020 ondertekende ambitieverklaring GBC Rotterdam Alexander, werkt de werkgroep collectief toe naar een Energievisie 2030 met een doorkijk naar 2050. De eerste stap: energiescans bij bedrijven.

Samenwerken aan lokale verduurzaming werkt
Het kernteam van de projectgroep Energie, bestaande uit de participanten Eneco, Uniper, ENGIE, Rabobank, Croonwolter&dros en Royal HaskoningDHV, brengt de nul-situatie in kaart door middel van een energiescan van het gebied om vervolgens de routekaart ‘collectieve aanpak klimaatneutraal commercieel-zakelijk district Rotterdam Alexander’ en de energievisie op te stellen. Deze nulmeting bepaalt het vertrekpunt voor de roadmap naar de gewenste situatie die in de Energievisie wordt opgenomen. De participerende bedrijven beseffen dat samenwerken aan lokale verduurzaming werkt en zetten zich daarom in om hun gezamenlijke ‘achtertuin’ te verduurzamen en te vergroenen.

Maatregelen richting klimaatneutraal
De focus van het onderzoek ligt op de maatregelen die nodig zijn om klimaatneutraal te worden. Bijvoorbeeld door grootschalige vervanging van verlichting, aardgasloze oplossingen voor verwarming en het plaatsen van zonnepanelen. Daarbij wordt gekeken naar welke oplossingen bij diverse bedrijven op het terrein mogelijk zijn, om collectieve kansen te benutten. Secundair doel is om met dit project een waardevolle blauwdruk te creëren voor het klimaatneutraal maken van andere commercieel-zakelijke districten in de Provincie Zuid-Holland.

Gebieds- en Energiescans
Mede dankzij de steun van Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en de participanten van GBC Rotterdam Alexander kan de eerste stap worden gezet naar een klimaatneutraal commercieel-zakelijke district Rotterdam Alexander. Voorafgaand aan de energiescan, voert Enerless een gebiedsscan (Energie Potentieel scan) uit om een inschatting te maken welke energiemaatregelen relevant zijn, welke investeringen nodig zijn en wat het oplevert. Aan de hand van de resultaten uit deze scan, voert stichting Stimular een energiescan uit waarmee het vertrekpunt wordt bepaald voor de roadmap naar de gewenste situatie welke in de Energievisie wordt opgenomen. Collectieve kansen voor energiebesparing, opwekken van duurzame energie, lokale opslag en digitaal energiemanagement om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen, hebben daarbij de focus. De energiescans worden uitgevoerd bij bedrijven, MKB, retail en kantoren die gevestigd zijn in centrumgebied Alexanderknoop.

Wilt u meer informatie over het project Energie of meer over de participatiemogelijkheden, neemt u dan gerust contact op met programmamanager Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl.