Projectdetails

PowerNEST | GBC Rotterdam Alexander

In 2019 heeft Rabobank Rotterdam als participant van Green Business Club Rotterdam Alexander de plaatsing mogelijk gemaakt van het Powernest op het Techniekcollege in Rotterdam Prins Alexander. Het Powernest is ontwikkeld door Ibis Power, waarbij een windturbine wordt gecombineerd met zonnepanelen. Door de samenwerking binnen de Green Business Club hebben de Rabobank en het Techniekcollege elkaar weten te vinden. Na de plaatsing van het Powernest is ook een lespakket ontwikkeld voor de leerlingen van het Techniekcollege. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Locatie Techniekcollege
Status project Gerealiseerd
Betrokken partijen Rabobank Rotterdam, Techniekcollege, Ibis Power
'Ik denk dat het alleen maar een win-win-win-situatie is' Marco Bunk, GBC Rotterdam Alexander

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energieleverend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het techniekcollege is door de plaatsing van het Powernest niet alleen geholpen aan eigen energiebronnen maar ook aan lesmateriaal.

Doelgroep

(scholieren van) het Techniekcollege

Wat

Een windturbine met zonnepanelen.

Waarom

Het levert energie en lesmateriaal op.

Hoe

Rabobank Rotterdam heeft geld vrijgemaakt om dit project mogelijk te maken.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Dit is een project dat goed herhaald kan worden.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Carola Kalishoek
Organisatie GBC Rotterdam Alexander
E-mailadres carola@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design