2018/10/23 geplaatst in Energie

Ambitie projectgroep Energie: Zuidas van het aardgas!

Samenwerken een must bij duurzaam energiegebruik

Zuidas van het aardgas, een mooie ambitie waar uitgebreid bij werd stilgestaan tijdens het Energie Lab van GBC Zuidas in oktober bij Loyens & Loeff. Belangrijke stakeholders zoals Waternet, Alliander, Hompe en Taselaar, NUON, ENGIE VU en Beheermaatschappij WTC waren hierbij. Daarnaast gaf RVO een presentatie over wet- en regelgeving over energie.

In Zuidas zijn al diverse maatregelen genomen om gefaseerd van het gas af te gaan. Binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam Zuidas mogen nieuwe gebouwen enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen om het gebouw te verwarmen of te koelen. Samen met Alliander wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de energiebehoefte van het gebied en de mogelijkheden om met nieuwe technieken en ontwikkelingen het energienetwerk te optimaliseren.  Roland de Vlam, nieuwe voorzitter van GBC Zuidas en advocaat bij Loyens & Loeff wil zich hard maken om ook de bestaande bouw van het gas te krijgen. VU en WTC geven al concreet invulling aan deze ambitie.

De gaskraan dicht
Het CCE, dat energie levert voor VU en VUmc, legde van 2004 tot 2006 al een warmte-koudeopslag aan onder het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn. In 2017 is er een tweede warmte koude opslag bijgekomen. In 2019/2020 worden tevens bij de VU DRUPS geplaatst, een soort noodstroom aggregaten met een vliegwiel. Daarmee wordt ongeveer 45% van het huidige gasverbruik gereduceerd. De ambitie van de VU is om in 2035 van het gas af te zijn.
Ook het WTC is een koploper: de aandeelhouders hebben gevraagd om een plan om binnen  twee jaar heel het WTC van het gas af te hebben, iets waar de beheermaatschappij nu druk mee bezig is.
Hans Schneider van Alliander  vertelt over de leidingen- en netinfrastructuur en het huidige gasverbruik in Zuidas, en benadrukt de noodzaak tot samenwerking en coördinatie: de druk op het net neemt toe wanneer gebouwen allemaal tegelijk de gaskraan dichtdraaien en overstappen op elektriciteit. Als dit niet in fases gebeurt, dan ontbreekt het aan capaciteit. Daarnaast zijn veel gasleidingen die er nu liggen binnen afzienbare tijd aan vervanging toe, terwijl andere stukken nieuwer zijn.

Ambities in kaart
Hier ziet Nina van den Berg, projectmanager Energie, een mooie rol voor GBC Zuidas. GBC kan samen met de stakeholders de situatie per gebouw in kaart brengen: wat is de ambitie van de eigenaar, wat van de gebruiker? Wanneer zijn welke gasleidingen aan vervanging toe? Zo kan er in samenwerking met Zuidas, gemeente Amsterdam en Alliander een masterplan komen voor een aardgasloze toekomst.

Stok achter de deur
Zuidas van het gas is een van de maatregelen die we kunnen nemen in de transitie naar duurzaam energiegebruik. Een andere belangrijke ambitie is het besparen van energie, waarin nog veel slagen te maken zijn in oude, maar ook in nieuwe gebouwen.
Selina Roskam van RVO is aanwezig bij het Energie Lab om de nieuwe wet- en regelgeving omtrent energiebesparing voor bedrijven toe te lichten. Bedrijven moeten voor 1 juli 2019 de overheid informeren over de energiebesparende maatregelen die zij hebben genomen. Dit geeft de overheid handvatten om de bestaande wet Milieubeheer beter te controleren en te handhaven. Een grote opgave voor bedrijven? Misschien, maar ook een goede stok achter de deur om nu eens echt aan de slag te gaan met energiebesparing. Roskam benadrukt dat wet- en regelgeving eigenlijk is voor de achterblijvers: wie écht energie wil besparen, is daar allang mee bezig, op meer niveaus dan alleen het bedrijfspand. Want aan de wet voldoen is één ding, maar samen echt aan de slag gaan met de klimaatdoelstellingen van Parijs, daar is meer voor nodig.

Het Lab eindigde met pitches van Physee en Umisol, waarbij ramen worden ingezet voor respectievelijk opwek én besparing van energie.

Vertegenwoordigd  bij het Energie Lab waren Accenture, Alliander, Arcadis, Beheermaatschappij WTC, ENGIE, HompeTaselaar, Loyens & Loeff, NUON, RVO, VU, Waternet en Zuidas – gemeente Amsterdam. Ook meepraten binnen de projectgroep Energie? Mail naar nina@greenbusinessclub.nl.