2019/03/14 geplaatst in Evenementen, Logistiek

Zuidas proeftuin voor slimme stadslogistiek

Een zeer belangrijke pijler van dit jaar voor GBC Zuidas is duurzame stadslogistiek. Logisch, want Zuidas is een druk gebied met een hoge gebruikersdichtheid, waar de bereikbaarheid onder druk staat. Met het slim organiseren van aan en afvoer van goederen en pakketten, kan dan ook een flinke slag gemaakt worden. Green Business Club Nederland organiseerde een symposium waar onder andere de case van Zuidas werd gepresenteerd.

Opgeblazen ballonnen
Op het landelijke symposium Van ambitie tot aanpak, op weg naar emissievrije stadslogistiek, liet Zuidas zien hoe zij deze uitdaging aan gaat. Nina van den Berg, projectleider mobiliteit en logistiek, deelde met de zaal de resultaten van het poortonderzoek dat is gedaan bij drie grote participanten. Hierbij keken studenten van de HvA een week lang naar wat er werd geleverd, hoe vaak en met wat voor soort transport. Opvallend hierbij was dat een groot gedeelte van de leveringen nog tussen 08.00 en 10.00 ’s ochtend werd gedaan, midden in de ochtendspits. Maar ook de inhoud van de levering leverde soms nog opgetrokken wenkbrauwen op: een bestelwagen vol met opgeblazen ballonnen bijvoorbeeld, op busjes met mineraalwater terwijl er mooie tapsystemen zijn voor kraanwater. Ongeveer een kwart van alle leveringen was post- en pakketgerelateerd.

Trias Logistica
De aanpak die Zuidas voor ogen heeft is drieledig en bestaat uit verminderen, verslimmen en vergroenen, samengevat als de Trias Logistica. Dit betekent in eerste instantie proberen het aantal leveringen te verminderen door bijvoorbeeld minder te consumeren, maar ook het verminderen van de aanrijd tijd door lokaal geproduceerde goederen te bestellen. verslimmen houdt in dat er goed wordt gekeken naar tijdstip (liever buiten de spits) , bundeling en het gebruik van hubs. Vergroenen ten slotte is het gebruik maken van zoveel mogelijk emissievrij vervoer zoals fiets en elektrische voertuigen.

Koudwatervrees wegnemen
GBC Zuidas brengt deze aanpak direct in de praktijk met het starten van een pilot met Hulshoff stadsdistributie, die Zuidasbedrijven een jaar lang gratis en vrijblijvend leveringen aanbiedt vanuit hun distributiecentrum ent buiten Amsterdam. In dit uitprobeeraanbod brengen leveranciers alle bestelde spullen van het bedrijf naar het distributiecentrum, waarop Hulshoff de spullen bundelt en twee maal per week buiten de spits op afgesproken tijden de goederen aflevert. Gerry Hulshoff, die bij het congres aanwezig is, licht toe: “Wij denken dat we met dit gratis aanbod de koudwatervrees die sommige bedrijven nog ervaren op dit gebied, kunnen wegnemen. ” bedrijven kunnen na een jaar beslissen of ze doorgaan met deze manier van levering, maar dan betaald. Dit uitprobeeraanbod dient eveneens als een experiment om het concept te verbeteren. HvA studenten gaan deze pilot dan ook zorgvuldig monitoren om verborgen kosten en obstakels naar boven te krijgen.

Urgentie in Zuidas
Een relevante vraag uit het publiek is of Zuidas wel het juiste gebied is om met stadslogistiek aan de slag te gaan, omdat het hoe dan ook druk is en blijft. Kan men niet beter opereren waar het verschil beter merkbaar zal zijn. Integendeel, zegt Nina van den Berg: omdat de druk op bereikbaarheid groot is en in verband met de komst van Zuidasdok nog groter wordt, voelt men juist in Zuidas de urgentie. Er is dus een intrinsieke motivatie om stadslogistiek te stroomlijnen en de te verduurzamen, en dat is een eerste vereiste om dit project te laten slagen. Meer weten? Neem contact op met Nina van denk Berg (nina@greenbusinessclub.nl) of Diederik Imfeld (diederik@greenbusinessclub.nl).