Een donkere Zuidas is al langere tijd een wens van participanten van Green Business Club (GBC) Zuidas. Zij vroegen hier aandacht voor door deelname aan Earth Hour en Nacht van de Nacht, maar dit blijkt niet genoeg. Het project Zuidas doet het licht uit brengt daar verandering in. Een donkere Zuidas is ook opgenomen in de Ambitieverklaring 2021- 2025 die 55 CEO’s maart 2021 ondertekenden tijdens het jaarlijkse CEO-Ontbijt. Deze ambitie is nu naar voren gehaald, in 2023 moet het licht uit zijn.

Bij het stadsdeel Zuid kwamen in 2019 en 2020 meerdere klachten binnen van bewoners van Zuidas. Zij storen zich aan vele licht dat de hele nacht blijft branden. Het stadsdeel benaderde GBC Zuidas met de vraag hier naar te kijken. Om de situatie scherp te krijgen, maakten we op twee momenten na 23.30 foto’s van gebouwen in Zuidas. Uit deze twee steekproeven blijkt dat er nog veel te winnen valt: bij een aantal gebouwen gaat het goed, maar op veel plekken brandt ’s nachts het licht nog. Gedrag van medewerkers, het ontbreken van lichtsensoren, de vele stakeholders bij bedrijfsverzamelgebouwen, maar ook het ontbreken van een eindverantwoordelijke zorgen er voor dat Zuidas nog onnodig veel licht geeft. Goede lichtsensoren helpen, maar tijdschakelaars die na 23.00 om gaan ook. Daarbij kan kritisch gekeken worden naar de lichten in hallen en trappenhuizen.

Versterking uit andere hoek
In 2020 gaan een aantal studenten van de Rietveld Kunstacademie aan de slag met het thema. Met een andere invalshoek benaderen zij deze uitdaging. Verhalen, performances, inpakken á la Christo, 3D-mapping; grote en kleine ideeën worden uitgewerkt en gepresenteerd. Ook Urgenda gaat met het onderwerp aan de slag. Met een grote campagne laten zij zien waar het goed gaat en zoeken ze contact met bedrijven waar het beter kan. Ze stellen één simpele vraag; Mag het licht uit? Tot verdere uitvoer komen ze niet, door de maatregelen met betrekking tot covid-19 worden de projecten niet verder afgerond.

Onderzoek VU
Eind 2019 deden studenten van de Vrije Universiteit onderzoek naar de beweegredenen voor bedrijven om al dan niet het licht ’s nachts te doven. Zij interviewden verschillende werkgevers in Zuidas en kwamen tot de conclusie dat bedrijven gebrand zijn op een duurzaam imago, onder andere om zo jong talent aan te trekken. Daar dragen verlichte, maar lege kantoren niet aan bij. Daarnaast speelde ook intrinsieke duurzame motivatie en energiebesparing een rol. Naar aanleiding van een publicatie over dit onderzoek maakte RTL4 Editie NL er een item over.

Best practices
De studenten spraken met verschillende facilitair managers die  hun best practices deelden:

  • André Boddeveld, facilitair manager CMS en betrokken bij het lichtplan van de locatie waar zij twee jaar geleden hun intrek namen: In alle ruimtes die CMS huurt, zitten bewegingssensoren en overal is een daglichtafhankelijke schakeling opgezet. Daarnaast dimmen de lichten wanneer de zon schijnt. Ook op het toilet zitten bewegingssensoren.
  • Jörgen Verstralen, facilitair manager voor bij The Edge, met Deloitte als hoofdhuurder: The Edge maakt gebruik van het Philips (tegenwoordig Signify) Ethernet-Powered LED connecting lighting system, bestaande uit bewegings- (afgesteld op 10 minuten), infrarood- , licht- en CO2-sensoren. Hiermee kan ook het klimaat van de werkplekken gereguleerd worden en bijgesteld van 100% tot 30%. Het gebruik van energie wordt hierdoor substantieel verminderd. Medewerkers kunnen ook naar keuze hun verlichting bijstellen met een app.
  • Jan van der Velde, Hoofd Gebouwbeheer van de Vrije Universiteit: Om lichtverspilling tegen te gaan, zijn er zoveel mogelijk lichtsensoren geplaatst. Voor zo’n keuze moet altijd een afweging gemaakt worden tussen kosten, functionaliteit en duurzaamheid die de implementatie van een duurzamer alternatief teweeg gaat brengen. Budget is daarbij een beperkende factor. Daarom is ook bewustwording van medewerkers en studenten van belang voor die lichten waar geen sensor op is aangesloten. Deelname aan Earth Hour helpt hierbij.

Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg – projectmanager Energie.