2020/05/20 geplaatst in Mobiliteit

Woon en werkverkeer na Corona: bekijk de webinarreeks terug

Hoe reizen je medewerkers straks naar Zuidas in de 1,5 meter economie? En welke rol neem je hier als werkgever in? Van A tot Zuidas organiseerde op 12, 13 en 14 mei een reeks webinars waarin we deze vraag van verschillende kanten belicht werd. Het doel: werkgevers concrete handvatten bieden om bewuste beleidskeuzes te maken in de manier waarop medewerkers naar Zuidas reizen na de Corona-crisis. De hoge opkomst en de actieve deelname van de aanwezigen maakt duidelijk dat dit een onderwerp is dat veel bedrijven op dit moment bezighoudt.

Dinsdag 12 mei: Reizen en Risicomanagement

In het webinar ‘Reizen en Risicomanagement’ werd de impact belicht die Corona heeft op reizen van en naar kantoor. We gaven concrete handvatten om aan de slag te gaan met een Corona Mobiliteitsbeleid, zoals het spreiden van de aankomsttijd van medewerkers, het stimuleren van de (elektrische) fiets en alternatieven voor OV zoals veilig carpoolen.

Klik hier om webinar 1 terug te kijken.

      

Woensdag 13 mei: Fietsstimulering

In het webinar ‘Fietsstimulering’ hebben we gezien dat forenzen die voorheen op de fiets naar kantoor kwamen hun reis in deze tijd enorm missen. Werkgevers kunnen hier op inspelen met een systeem dat het mogelijk maakt om naar het werk te fietsen en tegelijkertijd ruimte biedt om thuis te werken. Activerende communicatie, goede faciliteiten voor fietsers en gebruik maken van beschikbare (fiscale) regelingen en vergoedingen zijn hierin essentieel.

Klik hier om webinar 2 terug te kijken.

Donderdag 14 mei: Deelmobiliteit voor bedrijven in Zuidas

De vraag naar deelmobiliteit is tijdens de coronacrisis gestegen. Deelauto’s zijn een goed alternatief voor het openbaar vervoer. Bij een flexibel mobiliteitsbudget is het mogelijk voor werknemers om diverse mobiliteitsvormen te kiezen. Dit kan naast de fiets of de deelauto ook een taxi zijn, bijvoorbeeld voor werknemers die enkele dagen per week naar kantoor komen. Een Mobility as a Service aanbieder zoals Amaze geeft werkgevers de mogelijkheid specifieke keuzes te maken voor werknemers.

Gemeente Amsterdam werkt met werkgevers in Zuidas samen aan een e-hub pilot in het gebied, waarin wordt gezocht naar de juiste plek en -vervoersmiddelen. Van A tot Zuidas nodigt werkgevers uit om hier aan deel te nemen.

Klik hier om webinar 3 terug te kijken.

Het platform van A tot Zuidas is een initiatief van Green Business Club Zuidas en ORAM, en wordt ondersteund door de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, Hello Zuidas, gemeente Amsterdam Zuidas, Bycs en Breikers. Deze partijen werken samen onder de noemer “vanAtotZuidas”, een platform om duurzame mobiliteit te stimuleren van en naar Zuidas.