2020/12/03 geplaatst in Mobiliteit

Webinar ‘Van adhoc thuiswerken tot structureel thuiswerkbeleid’

Op 17 november organiseerde Green Business Club Zuidas samen met haar partners in Van A tot Zuidas de webinar ‘Van adhoc thuiswerken tot structureel thuiswerkbeleid’. Door Covid-19 werken medewerkers massaal thuis. In veel gevallen zonder dat er een goed thuiswerkbeleid is. Veel werkgevers zijn dan ook bezig om van het huidige adhoc thuiswerken te komen tot een structureel thuiswerkbeleid. Tijdens dit Van A tot Zuidas webinar ging accountmanager Jos Hollestelle samen met Menno van der Valk (ORAM) in op de rechten en plichten die je als werkgever hebt. Wat schrijft de Arbo-omstandighedenwet voor en hoe geef je op een juiste manier invulling aan de zorgplicht?

Daarnaast bekeken we de mogelijkheden die je als werkgever hebt om thuiswerken op een fiscaal voordelige manier te vergoeden. Dus zowel kosten voor de inrichting van de thuiswerkplek als een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld een hogere energierekening en koffie thuis.

We sloten het webinar af met een advies:

 • Neem de zorgplicht als werkgever serieus en stel een thuiswerkbeleid op.
 • Neem thuiswerken op in je RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie)
 • Informeer / instrueer de medewerkers over veilig werken en inrichten werkplek.
 • Controleer of werkplek van medewerker Arbo veilig is. Doe dit via een:
  • Checklist en/of
  • Foto of via videocall van werkruimte
 • Overleg periodiek met werknemer over thuiswerken en zijn welzijn
 • Voorzie in Arbo voorzieningen om op goede manier thuis te werken. Arbo voorzieningen op de werkplek zijn onder voorwaarden onbelast te vergoeden.
 • Pas vaste reiskostenvergoeding z.s.m. aan. Medewerkers die minder dan 128 dagen op vaste werkplek zijn; hebben geen recht meer op een vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Zij moeten overstappen op vergoeding op declaratiebasis.

Bekijk het webinar hier terug:

Meer weten? 
Neem contact op met A tot Zuidas accountmanager Jos Hollestelle via jos.hollestelle@vanatotzuidas.nl

Het platform van A tot Zuidas is een samenwerkingsverband van Green Business Club Zuidas, ORAM,  Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, Hello Zuidasgemeente Amsterdam Zuidas, Bycs en Breikers met als doelstelling om duurzame mobiliteit van en naar Zuidas te stimuleren. Dit doet Van A tot Zuidas onder andere door het geven van individuele begeleiding aan werkgevers bij hun mobiliteitsopgaves en het organiseren van kennissessies.