2021/03/04 geplaatst in Niet gecategoriseerd

Waternet zet grote stappen richting Zero Waste

GBC Zuidas participant Waternet is één van de 27 ondertekenaars van Zero Waste Zuidas. Om hiernaar toe te werken is er eind vorig jaar een aanbesteding voor afval in markt gezet. Deze aanbesteding is onderdeel van de roadmap richting een circulaire bedrijfsvoering in 2025 die de afdeling Facilitaire Zaken (FZ) van Waternet samen met PHI Factory ontwikkelde. Daarnaast heeft Waternet een nulmeting van de CO2-footprint van het hoofdkantoor laten berekenen.

 Waternet heeft de ambitie om het bedrijfsafvalmanagement te verduurzamen middels een nieuw Waternet breed beleid. De afdeling FZ van Waternet ontwikkelde daarom samen met PHI Factory in 2020 een roadmap richting een circulaire bedrijfsvoering in 2025. In deze roadmap zijn alle acties onderverdeeld in twaalf categorieën.  

PHI Factory verzorgde voor GBC Zuidas al een kennissessie over Circulair Inkopen en is een van de partners van de Circulair Inkopen Accelerator. Christel Simmelink, contractbeheerder FZ Waternet: “Tijdens een presentatie over duurzaamheid wist Yvette Watson van PHI van een ogenschijnlijk saai onderwerp iets sprankelends en uitdagends te maken. Dit was voor FZ dan ook het moment om haar verantwoordelijkheid inzake duurzaamheid nog gerichter op te pakken.

Aansluitend op de roadmap heeft FZ een nulmeting van de CO2-footprint laten berekenen over het jaar 2019 om de stappen te valideren en concretiseren. In deze nulmeting zijn het hoofdkantoor, alle elementen in de werkomgeving, facilitaire services en ICT in kaart gebracht. Hieruit volgde dat gebouwbeheer, ICT en Catering de top 3 met meeste milieudruk vormen. De uitkomsten van de meting vormen de basis voor CO2 reducerende maatregelen en het toewerken naar de ambitie van Waternet op het gebied van CO2 reductie: CO2 neutraal in 2020. Sophie de Vocht, Circulair Economie versneller bij PHI Factory: “We werken heel graag samen met Waternet, de afdeling FZ is ambitieus en werkt hard om de duurzame ambities van de organisatie te vertalen naar het facilitaire werkveld. Juist daar kunnen ze een groot effect bereiken vanwege de zichtbaarheid naar de medewerkers toe”

Europese aanbesteding
Eind vorig jaar is er een Europese aanbesteding voor afval in markt gezet volgens Rapid Circular Contracting (RCC). RCC is een alternatief voor traditionele aanbestedingsvormen, dat de markt maximaal uitdaagt om  met slimme, duurzame en innovatieve oplossingen te komen. “Er blijkt al een hele wereld van ongelofelijk leuke, interessante, leerzame en toepasbare duurzaamheidsprojecten te bestaan, het is net een grabbelton.”
aldus Jacqueline Huizing, degene die als contractbheerder verantwoordelijk is voor afvalstoffenmanagement. Bij RCC wordt geen voorbestemde eindoplossing aanbesteed, maar een samenwerkingscontract. In de aanbesteding is al het afval binnen Waternet meegenomen, behalve het afval dat direct met het primaire proces te maken heeft. Dit komt neer op het afval uit de kantoren, maar ook het afval dat vrijkomt uit het onderhoud van de assets.

Koploper
Waternet is hiermee koploper uit het netwerk van Green Business Club Zuidas. Door het uittekenen van een roadmap en te breken met een meer traditionele opdrachtnemer en opdrachtgever-relatie, zet Waternet grote stappen richting een meer circulaire bedrijfsvoering. Het is van belang de gehele organisatie mee te nemen in dit traject. Zo doet Waternet met vier deelnemers ook mee met de Circulair Inkopen Accelerator, een online leermethode van PHI Factory, Copper8 en GBC Nederland.

Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg via nina@greenbusinessclub.nl.