2019/10/02 geplaatst in Energie

Zuidas doet het licht uit

Binnen de Green Business Academy werkt GBC Zuidas samen met studenten van Universiteit en Hogeschool op het gebied van onderzoek en onderwijs. Voor het vak Research Methods for Analysing Complex Problems binnen de specialisatie Science in Society van de ‘Faculty of Science’ (VU) is een groep studenten aan de slag gegaan met het lichtprobleem in Zuidas, een project dat door GBC Zuidas is voorgedragen. Waarom is er ’s nachts nog zo veel licht aan in Zuidas? En hoe kunnen we het voorkomen?

Lichtknop
GBC Zuidas heeft deze kwestie al eerder opgepakt, en doet jaarlijks met een aantal participanten mee met de Nacht van de Nacht en Earth Hour. De lichten doven ’s nachts lijkt een eenvoudige en logische manier om veel energie te besparen. Toch bleek het in de praktijk lastig om  er achter te komen wie nu precies aan de lichtknop draait, en waarom er toch nog zo veel licht brand in Zuidas ’s nachts. Schoonmakers? Internationale bedrijven die ’s nachts moeten werken in verband met tijdverschillen? Gebrek aan bewustzijn? De groep studenten gaat nu eens grondig onderzoeken hoe de vork in de steel zit. Niet vanuit de negatieve, maar de positieve kant: waar gaat het wel goed?

Handvatten
Door tal van “donkere” bedrijven te interviewen willen zij er achter komen wat deze bedrijven goed doen en wat hun motivatie daarvoor is. Studenten Amos de Jong en Deanne Eerbeek vertellen: “We hopen er achter  te komen wat bedrijven heeft bewogen om de lichten uit te doen ‘s nachts en welke maatregelen ze daartoe hebben genomen. Was het een actie van een individuele facility manager? Was het van bovenaf opgelegd? Heeft men bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met de schoonmaakploeg en/of met de werknemers? Door deze berst practices in kaart te brengen kunnen we bedrijven waarbij het nog niet is gelukt handvatten bieden.”

Meldingen lichthinder
Wat is lichtvervuiling eigenlijk, en wat zijn de consequenties hiervan? Lichtvervuiling of lichthinder is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht en de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden. In Zuidas zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen komen wonen, en daarmee is ook het aantal meldingen van lichthinder bij de gemeente gestegen. Te veel licht ’s nachts kan het slaapritme verstoren en dus erg veel invloed hebben op de gezondheid van bewoners. Bovendien is het creëren van lichthinder wettelijk verboden, en kunnen overtreders een boete krijgen.

Bioritme
Niet alleen mensen hebben last van lichthinder, dit geldt ook voor dieren, en voor planten. Te veel licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten. Ja, ook in Zuidas, want ook in dit stedelijke gebied wonen dieren en planten, die we juist moeten koesteren.
En dan hebben we het nog niet eens over de enorme energieverspilling die nachtelijk licht met zich meebrengt. Waarom al dat licht aan? Ook om 01.00 uur ’s nachts? Dan zit er echt niemand meer te werken en zijn de schoonmakers ook naar huis.

Amos, Deanne en de rest van hun werkgroep gaan voor GBC Zuidas uitzoeken wat er voor nodig is om een bedrijf te bewegen ’s nachts het licht uit te doen. We hopen op concrete resultaten waarmee we nog meer bedrijven kunnen overtuigen en vooral daadwerkelijk in actie te komen voor een donkere nacht in Zuidas.

Het project “Zuidas doet het licht uit” wordt financieel ondersteund door gemeente Amsterdam Zuidas.