2021/11/25 geplaatst in Algemeen

Sluit je aan bij het kernteam van Young GBC Zuidas!

Het is nu of nooit! Tien jaar geleden is Green Business Club (GBC) Zuidas met een helder doel opgericht: bedrijven wilden meer met duurzaamheid doen, elkaar hierin opzoeken, van elkaar leren en gezamenlijk optrekken in concrete projecten voor nog meer impact. Tegelijkertijd heeft die urgentie een toppunt bereikt door de IPCC-rapporten. GBC Zuidas roept young professionals op de beweging naar een duurzame Zuidas aan te jagen. Sluit je aan bij het kernteam van Young GBC Zuidas!

Na de oprichting van GBC Zuidas werd de urgentie gevoeld op het gebied van duurzaamheid, maar heeft in 2021 het toppunt bereikt. Alle IPCC-rapporten tonen aan dat we haast moeten maken met terugdringen van CO2 uitstoot om klimaatverandering binnen de perken te houden. Bedrijven hebben hier ook een grote verantwoordelijkheid in en GBC Zuidas helpt als samenwerkingsverband invulling te geven aan die verantwoordelijkheid. Hierin gaat veel goed, maar liggen er tegelijk nog onbenutte kansen.

Wie kunnen deze beter aankaarten dan de jonge talenten die in Zuidas werken?

Young GBC Zuidas
Young GBC Zuidas wordt HET platform waar young professionals van bedrijven en organisaties uit Zuidas elkaar leren kennen en waar kennis en kunde wordt ingezet om projecten van GBC Zuidas te verdiepen. In samenwerking met KEK (Klimaat en Energie Koepel) en georganiseerde young professionals bij Zuidasbedrijven (bijvoorbeeld Young ABN AMRO) bouwen we aan ons duurzame netwerk.

In 2022 wordt een kernteam gevormd dat de basis legt voor de toekomst. De wens vanuit GBC Zuidas is dat wordt meegedacht met bestaande projecten en dat Young Professionals kennis en netwerk inzetten om de core business van Zuidasbedrijven te verduurzamen. Kennismaking is hierbij essentieel, bijvoorbeeld door:

 • Organisatie van een event met inspirerende sprekers en een netwerkborrel;
 • Meerdere brainstormsessies over bijvoorbeeld de energietransitie, circulaire economie en sociale impact;
 • Een plan van aanpak te maken rondom de verduurzaming van de core business en het hoger agenderen van duurzaamheid binnen Zuidasbedrijven. Onder andere door x aantal klimaatstatements van KEK te laten opmaken en ondertekenen.

Green Business Club Zuidas
Green Business Club (GBC) Zuidas werkt met 57 participanten (bedrijven, onderwijs en overheden) aan kennisdeling en concrete projecten om de bedrijfsvoering en het openbare gebied te verduurzamen en vergroenen. Voorbeeldprojecten zijn: Zuidas van het Aardgas in 2025, uitstootvrije stadslogistiek in 2025 en Zero Waste in 2030. Ook werken we aan de ontwikkeling van 25.000m2 (waterbergend) groen dak en verbinden we bewoners, werknemers en kinderen door samen te werken in de Zuidas Community Garden.

Naast GBC Zuidas zijn er nog 14 andere lokale GBC’s te vinden in het land; deze worden ondersteund door Green Business Club Nederland (GBC NL).

Kernteamleden Young GBC Zuidas
GBC Zuidas zoekt enthousiaste kernteamleden voor Young GBC Zuidas die de spil vormen van het Young Professionals netwerk en aanspreekpunt zijn voor het team en bestuur van GBC Zuidas. De functie van een kernteamlid bestaat uit:

 • Het formuleren van korte en lange termijn doelen van Young GBC Zuidas, in lijn met het de ambitieverklaring van GBC Zuidas, maar mag juist hier en daar uitdagen, zoeken naar versnelling en verdieping.
 • Het samenstellen van het jaarprogramma van Young GBC Zuidas, nauw in afstemming met bestuur en team GBC Zuidas. Vanuit GBC Zuidas is budget beschikbaar voor het organiseren van enkele activiteiten.
 • Uitvoering geven aan het jaarprogramma, met ondersteuning vanuit GBC Zuidas (eventmanager en communicatieafdeling).
 • Inzetten op vergroten netwerk Young GBC Zuidas.

Profiel kandidaat

 • De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • De kandidaat is samenwerkend, ondernemend en verbindend.
 • De kandidaat werkt bij een bedrijf gevestigd in Zuidas.
 • De kandidaat is intrinsiek gemotiveerd om (Zuidas) te verduurzamen.

Voorwaarden

 • Verwachte tijdsinvestering: gemiddeld 4 uur per maand.
 • Het betreft een onbezoldigde functie.

Contact
Meer weten over Young GBC Zuidas of interesse in de functie? Neem contact op met Eline Kik, programmadirecteur GBC Zuidas via eline@greenbusinessclub.nl