Resultaten Green Business Club Zuidas 2017

Ook in 2017 hebben we ons weer met enthousiasme ingezet om Zuidas te verduurzamen. De focus lag op grotere projecten, die écht resultaat opleveren: minder CO2 uitstoot, minder voedselverspilling, stimuleren van de circulaire economie en meer sociale cohesie in Zuidas. We presenteren onze belangrijkste resultaten van 2017, en verheugen ons op een nieuw jaar met veel mooie projecten en duurzame samenwerkingen!

Energie

Coalities voor groene stroom en energiebesparing
GBC Zuidas nam het initiatief tot het vormen van een coalities tussen verschillende partijen  in de Ito toren, die samen de overstap naar groene, Nederlandse energie en mogelijke energiebesparing willen bewerkstelligen. Dit proces is in een ver stadium, het contract ligt nu bij de nieuwe beheerder. Ook voor de Symphony toren heeft GBC Zuidas dit initiatief genomen.
Snellaadpalen voor meer elektrisch vervoer
In samenwerking met Gemeente Amsterdam is het gelukt om in september 2017 twee snellaadpalen met vier aansluitingen te plaatsen op de Strawinskylaan. Hierdoor wordt Zuidas beter ontsloten voor elektrisch vervoer.

Mobiliteit

Zuidas gaat elektrisch
Vijfentwintig CEO’s tekenden tijdens het CEO ontbijt op 23 mei de Intentieverklaring elektrisch taxiverbruik. Met de intentieverklaring geven de bedrijven aan indien beschikbaar, alleen nog elektrische taxi’s te bestellen.
Mobility Experience/MaaS
Samen met gemeente Amsterdam en Arcadis organiseerde GBC Zuidas de Mobility Experience. Een aantal  werknemers liet een maand lang de auto te laten staan en reisde met een mix van alternatieve vervoersmiddelen. De pilot is een eerste stap in het kader van implementatie van Mobility as a Service (MaaS) in Zuidas en krijgt een vervolg in 2018.
Uitbreiding e-bike pilot
Ook dit jaar hebben bedrijven weer de e-bike mogen uitproberen voor woon-werkverkeer met een mooi tijdelijk aanbod via GBC Zuidas. Zo heeft Loyens & Loeff in 2017 meegedaan met 50 medewerkers.

Mensen

Elektrische Piaggio voor voedselbank
Met de inzamelingsactie voor de Voedselbank is naast 324 kratten houdbare producten 14.000 euro ingezameld ten bate van een elektrisch vervoermiddel voor de Voedselbank Amsterdam Zuid. De bedoeling is om het voertuig dit voorjaar aan de Voedselbank aan te bieden.
Vraag-maar-raak-Lunch
Stadsdeel Zuid, Welzijnswerk Dynamo en GBC Zuidas organiseerden drie Vraag-maar-raak-Lunches bij participanten voor oudere bewoners van Buitenveldert. De lunch werd als zeer positief ervaren. In 2018 zullen weer drie lunches worden georganiseerd.
Netwerkgalerie
Tijdens de Netwerkgalerie, onderdeel van een re-integratietraject van het Topcenter Amsterdam, kijken GBC Zuidas participanten naar de CV’s van hoogopgeleide werkzoekenden en geven feedback op pitches. De netwerkgalerie vond in 2017 zeven keer plaats bij verschillende GBC Zuidas participanten, 45% van de deelnemers stroomde uit naar betaald werk.

Afval Vrij

Tegen voedselverspilling
Samen met de Wastewatchers is een start gemaakt met een project tegen voedselverspilling. Tot nu toe hebben zeven participanten zich hiervoor opgegeven. Zij gaan in 2018 de voedselverspilling bij banqueting monitoren. Op basis van de resultaten wordt inkoop en aanbod beter afgestemd op daadwerkelijk gebruik, hetgeen veel voedselverspilling kan voorkomen.
Circular Office Supplies
Het project The Circle van de Green Business Challengers 2016 heeft in 2017 een vervolg gekregen. Drie studenten van de VU gaan in opdracht van GBC Zuidas als consultants Zuidas-kantoren helpen met het circulair maken van de kantooromgeving.

Water en groen

Parkdak Zuidas 25.000 m2 in 2020
De ambitie 25.000 m2 Parkdak is in september 2017 officieel gelanceerd. GBC Zuidas is hiertoe een samenwerking aangegaan met Rooftop Revolution, gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Een derde van dit oppervlak is inmiddels gerealiseerd.
Happy Fences geplaatst
In april zijn twee groene bouwhekken -de Happy Fences- geplaatst bij de bouwwerkzaamheden voor de ondergrondse fietsparkeergarage van de Vijfhoek. Deze groene hekken zijn waterbergend en verfraaien de openbare ruimte tijdens bouwwerkzaamheden.

Verbinding

De netwerkfunctie van GBC Zuidas zorgt voor allerlei verbindingen tussen participanten en andere partijen. Hier zijn ook in 2017 mooie initiatieven uit ontstaan. Zo doneerde Akzo Nobel, Vesteda en RAI Amsterdam (spullen uit) kerstpakketten aan de voedselbank Amsterdam Zuid. Door contact tussen ABN AMRO en gemeente Amsterdam konden bewoners “tweedehands plantjes” ophalen bij de bank.

Participanten

We mochten in 2017 drie nieuwe participanten verwelkomen. Schiphol Taxi, het Bosch en OVG voegden zich bij ons netwerk. We hadden hiermee eind 2017 37 participanten.

GBC ZUIDAS WENST IEDEREEN EEN GELUKKIG, GEZOND EN DUURZAAM 2018 TOE!