Water & Groen

De projectgroep Water & Groen richt zich op het duurzaam en verantwoord omgaan met water en het voorkomen van wateroverlast.

Hiernaast richten we ons op het vergroenen van Zuidas, de openbare ruimte en de buitenruimte van gebouwen en kantoren.

Eén van de eerste grote projecten van Green Business Club (GBC) Zuidas was de aanleg van het Parkdak op Old School.
Het blauw/groene Parkdak is een innovatief concept voor waterberging en vergroening op daken in dichtbebouwde gebieden. GBC Zuidas heeft het initiatief genomen en Dakdokters B.V. ontwikkelde het dak samen met Zuidas gemeente Amsterdam, Waternet en Ingenieursbureau Amsterdam.

De volgende participanten zijn betrokken bij deze projectgroep: Deloitte, Accenture, Vesteda, Loyens & Loeff, Zuidas gemeente Amsterdam, Engie, de VU, CBRE en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Wil je aansluiten bij de projectgroep Water & Groen of wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Margje Polman Tuin, projectmanager Water & Groen via margje@greenbusinessclub.nl

Hieronder vind je de meest recente projecten. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten is te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Water & Groen

Zuidas Community Garden

Heb je een braakliggend stuk in je omgeving waar (voorlopig) nog niets op gebeurt? Laat er kinderen, medewerkers van bedrijven en omwonenden tuinieren en samenkomen, zodat een groene en sociale plek ontstaat. De Zuidas Community Garden is opgezet door Amsterdam International Community School en Green Business Club Zuidas in samenwerking met gemeente Amsterdam, Dynamo Welzijnswerk en de Vrije Universiteit.

Bekijk op de Kennisbank

Parkdak Zuidas: 25.000m2 in 2020

Samen met gemeente Amsterdam Zuidas, Waterschap Amstel, Gooi en vecht en Amsterdam Rooftop Revolution wil Green Business Club Zuidas in het jaar 2020 25.000m2 aan groen-blauwe daken in Zuidas hebben gerealiseerd, die 2000 kubieke meter water kunnen vasthouden. Hiermee dragen we gezamenlijk bij aan het op duurzame wijze tegengaan van wateroverlast en voegen hoogwaardig groen toe aan dit stedelijke gebied.

Bekijk op de Kennisbank

Zuidas drinkt kraanwater

Met de campagne Zuidas drinkt kraanwater heeft GBC Zuidas participanten gevraagd kraanwater te schenken in plaats van bronwater. Kraanwater is duurzamer en het gebruik hiervan zorgt voor minder verpakkingsafval. 93% van de participanten schenkt nu kraanwater.

Bekijk op de Kennisbank

Happy Fence

Door een bijdrage van CBRE heeft Happy People een prototype Happy Fence gebouwd. Deze bouwhekken met uniek infiltratiesysteem waardoor het groen langdurig fijnstof kan opnemen zijn te bewonderen  op de Vijfhoek.

Bekijk op de Kennisbank