Mobiliteit en Logistiek

De projectgroep Mobiliteit zet zich in voor minder en duurzame bewegingen van en naar Zuidas.

Mobiliteit vormt 17% van de totale CO2-uitstoot in Amsterdam. Daarnaast wordt het in Zuidas steeds drukker. Dat kan anders!

  • Woon-werkverkeer
    Green Business Club Zuidas werkt met andere gebiedspartijen samen binnen Van A tot Zuidas. Projecten en kennisdeling worden gebundeld, zodat werkgevers alle vraagstukken op het gebied van personenmobiliteit hier kwijt kunnen. Of het nu gaat over een Corona mobiliteitsbeleid, CO2-reductie, modernisering van het beleid of het reduceren van kosten. Individueel advies en gezamenlijke projecten worden samengebracht. Neem contact op met Maryse de Oliveira Martins, mobiliteitsmanager bedrijven van Van A tot Zuidas.
  • Goederenvervoer
    Goederenvervoer zorgt in Zuidas voor veel stops. GBC Zuidas doet onderzoek naar deze stromen en zet projecten op om deze stromen te verminderen en te verduurzamen. Doel hierbij is om het gebied in 2025 emissievrij te laten beleveren en de leefbaarheid te vergroten. Hierin trekken we samen op met andere GBC’s via het principe ‘verminderen-verslimmen-vergroenen‘.
  • Zakelijk Reizen
    Participanten delen kennis over het verminderen van zakelijk vliegverkeer. In 2022 is duidelijk geworden dat andere keuzes kunnen worden gemaakt. Deze kennis wordt gedeeld.

Wil je ook aansluiten bij projectgroep Mobiliteit of wil je graag meer informatie over dit onderwerp, mail dan naar projectleider Mobiliteit en Logistiek Diederik Imfeld: diederik@greenbusinessclub.nl

Hieronder vind je de meest recente projecten. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Mobiliteit en Logistiek

Elektrisch vervoer

GBC Zuidas stimuleert het vervangen van “traditioneel” vervoer door elektrisch vervoer. Elektrische (deel)auto’s en/of e-bikes kunnen woon-werkverkeer met de auto deels vervangen. Ook zetten we ons in voor meer gebruik van e-taxi’s in het gebied, onder meer met de Intentieverklaring Elektrisch Taxivervoer, die de meeste participanten hebben ondertekend. Door werknemers van participanten kennis te laten met e-bikes, stimuleren we hen om de auto te laten staan en de fiets te pakken.

Bekijk de projecten hier

Mobility as a Service

Met één handeling zien welk vervoermiddel je het beste kunt gebruiken, reserveren en betalen, waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden en de drukte op de weg en het spoor. Flexibel reizen moet zo aantrekkelijk worden dat een eigen- of lease auto niet langer nodig is of veel minder wordt gebruikt. Dit heet Mobility as a Service (MaaS) en wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van Zuidas, Amsterdam en de regio te verbeteren.

Lees meer

Slimme Stadslogistiek

Aan en afvoer van goederen voor bedrijven vormt een flink aandeel van het verkeer in Zuidas. Elk bedrijf heeft zijn eigen leveranciers, die ieder met hun eigen vrachtwagens en auto’s hun spullen afleveren. Dat kan slimmer! GBC Zuidas, gemeente Amsterdam afdeling Zuidas, Hello Zuidas, BYCS en ORAM werken al geruime tijd samen om stadslogistiek beter te regelen. Dat kan door middel van hubs, het bundelen van stromen of het verminderen van vervoersbewegingen.

Bekijk de projecten hier