GBC Academy & Young GBC Zuidas

Duurzame keuzes en positieve impact worden voor scholieren, studenten en Young Professionals steeds belangrijker. Deze groepen bieden tegelijkertijd relevante kennis, kunde en tijd voor de vraagstukken die (participanten van) Green Business Club Zuidas hebben.

De uitwerking van de ambitieverklaring vindt zich, onder andere plaats, bij Young GBC Zuidas (young professionals) en GBC Academy (scholieren en studenten).

GBC Zuidas ziet bij scholieren, studenten en young professionals veel aandacht voor duurzaamheid en sociale impact. Daarom hebben we de GBC Academy in het leven geroepen en zijn we blij met de start van Young GBC Zuidas.

Young GBC Zuidas
In 2022 is het Young Professionalsnetwerk opgericht door een kernteam vanuit Accenture, Loyens&Loeff, Acre, Deloitte, Green Office VU en Ace. Het doel van Young GBC Zuidas is om elkaar te vinden in het versnellen van verduurzamingsplannen bij participanten. Het kernteam bouwt, ondersteund door de uitvoeringsorganisatie, aan het netwerk en heeft de plantaardige bedrijfskantine als eerste focuspunt benoemd.

Wil je meer weten over Young GBC Zuidas? Neem contact op met heime@greenbusinessclub.nl.

GBC Academy
Binnen de GBC Academy worden projecten en samenwerkingen vormgegeven die kennis vergroten. Dit doen we door:

  1. Onderwijsparticipanten AICS, Rietveld Academie, ROC van Amsterdam, VU en hun Green Offices regelmatig bij elkaar te brengen
  2. Scholieren en studenten te verbinden aan duurzame vraagstukken van participanten, dat resulteert in stages, onderzoeken en afstudeerprojecten.
  3. Gezamenlijke projecten te starten of te versterken, zoals de aanpak van Zero Emissie Stadslogistiek, opzet en onderzoek Zuidas Communitygarden, inventarisatie kansen statiegeldflesjes en de start van duurzaamheidsteams bij advocatenkantoren.

Wil je meer weten over GBC Academy? Neem contact op met diederik@greenbusinessclub.nl.

 

Projectgroep: GBC Academy & Young GBC Zuidas

Onderzoek en Onderwijs

Green Business Club Zuidas werkt op verschillende niveaus samen met hoger onderwijs, onder meer met participanten de VU en VU Green Office. Door mee te werken aan modules op de VU onder Environmental Economics, door stages aan te bieden en te begeleiden en door studenten te koppelen aan Zuidasbedrijven met duurzaamheidsvraagstukken,  creëren we een uitwisseling van ideeën en oplossingen en verbinden we wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer

Green Business Challenge

Green Business Club Zuidas organiseerde tot nu toe vijf keer samen met Eyeopenerworks de Green Business Challenge.
In de Challenge ga je de uitdaging aan om zelf initiatieven te ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame Zuidas. Initiatieven zoals Meatless Monday Zuidas, de Plastic Challenge en Circular Office Supplies komen voort uit de Green Business Challenge.
 
 

Lees meer

Circular Office Supplies

Het CoS team bestaat uit VU studenten die Zuidasbedrijven adviseren over circulaire kantoorartikelen of werkwijzen, om zo minder afval te produceren. Zij gebruiken hiervoor een door het Green Business Challenge 2016 ontwikkelde tool, en een zelf samengestelde catalogus met circulaire kantoorartikelen.

Bekijk op de Kennisbank