Green Business Club Academy

De GBC Academy bestaat uit projecten en samenwerkingsverbanden met young professionals, studenten en onderwijsinstellingen en is een kweekvijver voor groen talent.

GBC Zuidas vindt dat juist bij de nieuwe generatie Zuidassers duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van bedrijfsvoering moet zijn, en wil deze groep nog meer betrekken bij duurzame projecten. Daarom hebben we de GBC Academy in het leven geroepen.

De Green Business Challenge, Circular Office Supplies waarin studenten bedrijven adviseren over circulaire inkoop, de Consultancy HUB waarbij studenten bedrijven helpen met duurzame vraagstukken, afstudeeronderzoek naar energiebesparing, stages bij GBC Zuidas: dit zijn allemaal zaken die onder de noemer GBC Academy vallen.

Zit je als bedrijf met duurzaamheidsvraagstukken en sta je open voor nieuwe oplossingen? Zoek je een stagiair of juist een stage op het gebied van duurzaamheid, of wil je als young professional leren over duurzaamheid en in een leuk team binnen vijf maanden een project op poten zetten? Hieronder zie je wat de GBC Academy allemaal te bieden heeft.

Interesse? Neem contact op met Eline@greenbusinessclub.nl

 

Projectgroep: Green Business Club Academy

Onderzoek en Onderwijs

Green Business Club Zuidas werkt op verschillende niveaus samen met hoger onderwijs, onder meer met participanten de VU en VU Green Office. Door mee te werken aan modules op de VU onder Environmental Economics, door stages aan te bieden en te begeleiden en door studenten te koppelen aan Zuidasbedrijven met duurzaamheidsvraagstukken,  creëren we een uitwisseling van ideeën en oplossingen en verbinden we wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer

Green Business Challenge

Green Business Club Zuidas organiseerde tot nu toe vijf keer samen met Eyeopenerworks de Green Business Challenge.
In de Challenge ga je de uitdaging aan om zelf initiatieven te ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame Zuidas. Initiatieven zoals Meatless Monday Zuidas, de Plastic Challenge en Circular Office Supplies komen voort uit de Green Business Challenge.
 
 

Lees meer

Circular Office Supplies

Het CoS team bestaat uit VU studenten die Zuidasbedrijven adviseren over circulaire kantoorartikelen of werkwijzen, om zo minder afval te produceren. Zij gebruiken hiervoor een door het Green Business Challenge 2016 ontwikkelde tool, en een zelf samengestelde catalogus met circulaire kantoorartikelen.
 
 
 
 

Bekijk op de Kennisbank