Energie

In 2025 brandt er ’s nachts geen onnodig licht in Zuidas, is Zuidas van het aardgas en ligt er en plan van aanpak hoe te komen tot een energieneutrale Zuidas.  Zuidas doet het licht uit, Zuidas zonder aardgas en de routekaarten geven hier concreet invulling aan.

Sinds 2022 is er veel aandacht voor het onnodig laten branden van verlichting.  De spectaculaire beelden geschoten voor Zuidas doe[t] het licht uit maakten indruk en zetten het onderwerp bij organisaties op de agenda. Er is veel winst behaald, maar het we zijn er nog niet. Lees meer.

Zuidas doet het licht uit was de vliegende start van de aanpak Versneld Energiebesparen voor kantoorgebieden. Deze is drieledig: met de lichten uit campagne is er aandacht voor het onderwerp en pakken we zichtbare verspilling aan. De echte impact maken bedrijven door slimmer, efficiënter én minder te koelen en verwarmen: klimaatinstellingen moeten onder de loep. De bespaarpotentie zichtbaar maken en de benodigde maatregelen benoemen op gebouwniveau is gedaan met het opstellen van routekaarten richting energieneutraal of Paris Proof  voor drie gebouwen in Zuidas in 2023 door Equans en Arcadis. De aanpak valt onder de pijler Kantoorgebieden, een van de pijlers van het Actienetwerk Gas Terug waarbinnen partijen binnen de Metropoolregio Amsterdam werken aan energiebesparing.  Zowel binnen als buiten de MRA werken meer dan 10 lokale GBC’s en andere collectieven volgens deze aanpak.

Zuidas zonder aardgas valt buiten deze aanpak. De focus ligt op het centrum van Zuidas, waar een grote aansluiting van het hoofdkantoor van ABN AMRO er eind 2023/begin 2024 uitgaat. Wat rest zijn aansluitingen gebruikt in horeca en een kantoor met een aantal sfeerhaarden. Voor 2025 deze ontkoppelen, lijkt haalbaar.

Meer weten? Neem contact op met projectmanager Nina van den Berg | nina@greenbusinessclub.nl.

Projectgroep: Energie

WKO-optimalisatie

Om van het gas af te kunnen, moeten de warmte-koudeopslagsystemen in Zuidas optimaal functioneren. De Omgevingsdienst heeft in opdracht van Gemeente Amsterdam een analyse gemaakt van de energieprestaties van de warmte- koudeopslagsystemen (WKO) in exploitatie op de Zuidas. De grootste te behalen energiewinst ligt in een optimale benutting van de systemen. GBC Zuidas trekt samen op met Zuidas – gemeente Amsterdam die dit onderwerp opnam in de Warmtestrategie Zuidas.

Lees meer

Zuidas doet het licht uit 2022

Een donkere Zuidas staat al langere tijd op het wensenlijstje van Green Business Club Zuidas. Met deelname aan campagnes als Earth Hour en Nacht van de Nacht vragen we hier al meerdere jaren aandacht voor. Toch brandt er nog veel onnodig licht in Zuidas. Het project Zuidas doet het licht uit 2022 brengt daar verandering in.

Lees meer

Zuidas van het Aardgas

In Zuidas zijn al diverse maatregelen genomen om gefaseerd van het gas af te gaan. Binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam Zuidas mogen nieuwe gebouwen enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen om het gebouw te verwarmen of te koelen. Roland de Vlam, voorzitter van GBC Zuidas, wil zich hard maken om ook de bestaande bouw van het gas te krijgen.

Lees meer