Energie

Doelstelling van de projectgroep Energie is het reduceren van energieverbruik, het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit en gebruik van duurzame energie. Daarnaast delen participanten de ambitie om van het gas af te gaan.

De projectgroep Energie stelt zicht met de komst van de nieuwe voorzitter van GBC Zuidas, Roland de Vlam (Loyens & Loeff), een nieuwe ambitie: Zuidas van het Aardgas. Daarnaast is er aandacht voor bestaande wetgeving, energiebesparing, lokale opwek en de overstap naar hernieuwbare energie met Nederlandse oorsprong.

De projectgroep bestaat uit eindgebruikers, eigenaren, beheerders en andere stakeholders in het gebied die participant zijn van Green Business Club Zuidas. Tweemaal per jaar komt de projectgroep samen voor een werksessie. Indien nodig komt een kleinere groep samen op projectbasis.

Wil je je ook aansluiten bij de projectgroep Energie of wil je graag meer informatie over dit onderwerp, mail dan naar projectleider energie Nina van den Berg: Nina@greenbusinessclub.nl.

Hieronder vind je de meest recente projecten. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Energie

WKO-optimalisatie

Om van het gas af te kunnen, moeten de warmte-koudeopslagsystemen in Zuidas optimaal functioneren. De Omgevingsdienst heeft in opdracht van Gemeente Amsterdam een analyse gemaakt van de energieprestaties van de warmte- koudeopslagsystemen (WKO) in exploitatie op de Zuidas. De grootste te behalen energiewinst ligt in een optimale benutting van de systemen. GBC Zuidas trekt samen op met Zuidas – gemeente Amsterdam die dit onderwerp opnam in de Warmtestrategie Zuidas.

Lees meer

Zuidas doet het licht uit 2022

Een donkere Zuidas staat al langere tijd op het wensenlijstje van Green Business Club Zuidas. Met deelname aan campagnes als Earth Hour en Nacht van de Nacht vragen we hier al meerdere jaren aandacht voor. Toch brandt er nog veel onnodig licht in Zuidas. Het project Zuidas doet het licht uit 2022 brengt daar verandering in.

Lees meer

Zuidas van het Aardgas

In Zuidas zijn al diverse maatregelen genomen om gefaseerd van het gas af te gaan. Binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam Zuidas mogen nieuwe gebouwen enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen om het gebouw te verwarmen of te koelen. Roland de Vlam, voorzitter van GBC Zuidas, wil zich hard maken om ook de bestaande bouw van het gas te krijgen.

Lees meer