Afval & Circulariteit

Participanten werken aan Zero Waste Zuidas: een Zuidas waar in 2030 géén restafval meer is, met de nadruk op het voorkomen van afval en dat wat overblijft zo hoogwaardig mogelijk verwerken.

Mei 2019 tekenden 27 CEO’s van Zuidas bedrijven de Zero Waste Zuidas overeenkomst. Hiermee committeerden zij zich om zich in te zetten voor een Zuidas zonder restafval in 2030. Waar mogelijk wordt afval voorkomen, en de overgebleven stromen worden gescheiden en hoogwaardig verwerkt: van voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en tot in het laatste geval energie. Lokale en hoogwaardige verwerking zijn leidend. De overeenkomst is geschreven samen met een kerngroep, bestaande uit onder andere RAI Amsterdam en ABN AMRO.

De aanpak is integraal en richt zich op inkoop, afval op de werkvloer, logistiek en verwerking. Na een initiële onderzoeksfase, is er door de projectgroep Afval & Circulariteit een programma uitgewerkt voor 2022 – 2033, te realiseren met co-financiering vanuit de Gemeente Amsterdam. Ook afvalinzamelaars zijn onderdeel van dit programma: Bnext.nl (voorheen Beelen.nl), Milieu Service Nederland en Renewi zijn participanten van Green Business Club Zuidas.

Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg.

Projectgroep: Afval & Circulariteit

Circulair Inkopen Accelerator

Zero Waste is onlosmakelijk verbonden met circulair inkopen. Maar hoe doe je dat? De Circulair Inkopen Accelerator van PHI Factory biedt handvatten voor elke inkoopprofessional. Dit is een nieuwe online leermethode die alle waardevolle kennis over circulair inkopen voor iedere professional op de eigen werkplek toegankelijk maakt. Zo kan ieder bedrijf gemakkelijk aan de slag met duurzamer en circulair inkopen.

Lees meer

Zero Waste Zuidas

Tijdens het jaarlijkse Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt tekenden 26 CEO’s voor een Zero Waste Zuidas in 2030.  Het doel: een circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. Voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en uiteindelijk energie.

Bekijk op de Kennisbank

Voedselverspilling tegengaan

GBC Zuidas startte in oktober 2017 een pilot met Wastewatchers. Vijf participanten gebruikten een half jaar lang de online tool van de Wastewatchers. Met deze tool werden productgroepen uit het banqueting book van de cateraar gemonitord en in kaart gebracht. De verzamelde data zetten participanten in om het aangeboden voedsel beter af te stemmen op de vraag. Door dit project hebben de deelnemers samen 8% minder voedsel verspild dan voorheen.

Bekijk op de Kennisbank