Er zijn vijf projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval Vrij, Mobiliteit, Water & Groen en Mensen.

Minimaal twee maal per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoering van projecten.

Duurzaam Zuidas in kaart
Participanten werken aan de verduurzaming van het gebied, de gebouwen en eigen bedrijfsvoering. Met Duurzaam Zuidas in kaart worden de verschillende ambities met betrekking tot energie, afval & circulariteit, mobiliteit en water & groen zichtbaar gemaakt.


Projectgroepen

Afval Vrij

Binnen de projectgroep Afval Vrij worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afval en het bundelen van afvalstromen.

Meer info

Energie

Doelstelling van de projectgroep Energie is het reduceren van energieverbruik, het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit en gebruik van duurzame energie. Daarnaast delen participanten de ambitie om van het gas af te gaan.

Meer info

GBC Academy & Young GBC Zuidas

Duurzame keuzes en positieve impact worden voor scholieren, studenten en Young Professionals steeds belangrijker. Deze groepen bieden tegelijkertijd relevante kennis, kunde en tijd voor de vraagstukken die (participanten van) Green Business Club Zuidas hebben. De uitwerking van de ambitieverklaring vindt zich, onder andere plaats, bij Young GBC Zuidas (young professionals) en GBC Academy (scholieren en studenten).

Meer info

Mensen

De projectgroep Mensen verbindt alle gebruikers van de Zuidas en bevordert de leefbaarheid van het gebied door sociale en maatschappelijke projecten en evenementen.

Meer info

Mobiliteit en Logistiek

De projectgroep Mobiliteit zet zich in voor minder en duurzame bewegingen van en naar Zuidas.

Meer info

Water & Groen

De projectgroep Water & Groen richt zich op het duurzaam en verantwoord omgaan met water en het voorkomen van wateroverlast.

Meer info