Er zijn vijf projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval Vrij, Mobiliteit, Water & Groen en Mensen.

Minimaal twee maal per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoering van projecten.


Projectgroepen

Afval Vrij

Binnen de projectgroep Afval Vrij worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afval en het bundelen van afvalstromen.

Meer info

Energie

Doelstelling van de projectgroep Energie is het reduceren van energieverbruik, het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit en gebruik van duurzame energie. Daarnaast delen participanten de ambitie om van het gas af te gaan.

Meer info

Green Business Club Academy

De GBC Academy bestaat uit projecten en samenwerkingsverbanden met young professionals, studenten en onderwijsinstellingen en is een kweekvijver voor groen talent.

Meer info

Mensen

De projectgroep Mensen verbindt alle gebruikers van de Zuidas en bevordert de leefbaarheid van het gebied door sociale en maatschappelijke projecten en evenementen.

Meer info

Mobiliteit en Logistiek

De projectgroep Mobiliteit zet zich in voor minder en duurzame bewegingen van en naar Zuidas.

Meer info

Water & Groen

De projectgroep Water en Groen richt zich op het duurzaam en verantwoord omgaan met water en het voorkomen van wateroverlast.

Meer info