Er zijn vijf projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval&Circulariteit, Mobiliteit&Logistiek, Water & Groen en Maatschappij. Ook wordt ingezet op CSR-beleid en zijn de GBC Academy en Young GBC Zuidas actief.

Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoering van projecten.

Duurzaam Zuidas in kaart
Participanten werken aan de verduurzaming van het gebied, de gebouwen en eigen bedrijfsvoering. Met Duurzaam Zuidas in kaart worden de verschillende ambities met betrekking tot energie, afval & circulariteit, mobiliteit en water & groen zichtbaar gemaakt.


Projectgroepen

Afval & Circulariteit

Participanten werken aan Zero Waste Zuidas: een Zuidas waar in 2030 géén restafval meer is, met de nadruk op het voorkomen van afval en dat wat overblijft zo hoogwaardig mogelijk verwerken.

Meer info

CSR Beleid

Dit kennisplatform helpt participanten bij het vormgeven van beleid rondom Corporate Social Responsibility. CSR of ESG biedt organisaties een werkwijze om positieve impact te vergroten en negatieve impact te verkleinen.

Meer info

Energie

In 2025 brandt er 's nachts geen onnodig licht in Zuidas, is Zuidas van het aardgas en ligt er en plan van aanpak hoe te komen tot een energieneutrale Zuidas.  Zuidas doet het licht uit, Zuidas zonder aardgas en de routekaarten geven hier concreet invulling aan.

Meer info

GBC Academy & Young GBC Zuidas

Duurzame keuzes en positieve impact worden voor scholieren, studenten en Young Professionals steeds belangrijker. Deze groepen bieden tegelijkertijd relevante kennis, kunde en tijd voor de vraagstukken die (participanten van) Green Business Club Zuidas hebben. De uitwerking van de ambitieverklaring vindt zich, onder andere plaats, bij Young GBC Zuidas (young professionals) en GBC Academy (scholieren en studenten).

Meer info

Green Meal Zuidas plantaardig

Hoeveel eet een gemiddelde werknemer op de Zuidas per dag aan vlees? Denk aan lunch, diner, hapjes bij de borrel, bij elkaar kan dat een enorme hoeveelheid zijn. Een doorsnee Zuidaskantoor produceert gemiddeld dertig procent CO2 uitstoot door catering/banqueting. Het kan ook anders!

Meer info

Maatschappij

De Zuidas is meer dan alleen een zakendistrict en staat midden in de maatschappij. Het is een fijne plek om te werken en te wonen, voor iedereen. In samenwerking met onze participanten zetten we ons in om deze verbinding te versterken.

Meer info

Mobiliteit en Logistiek

De projectgroep Mobiliteit&Logistiek zet zich in voor minder en duurzame bewegingen van en naar Zuidas. Voor personenmobiliteit en goederenvervoer hanteren we 'verminderen-verslimmen-vergroenen'.

Meer info

Water & Groen

Het groenste stadsdeel van Amsterdam worden; daar werkt Green Business Club (GBC) Zuidas en haar participanten aan. Door vergroening van de bestaande daken en een Zuidas Community Garden waar je letterlijk door het groen kan lopen in je lunchpauze. Daarnaast wordt middels een ecologische scan uitgezocht of al die bijenhotels en vleermuiskasten wel werken. We richten ons als GBC Zuidas ook op het duurzaam en verantwoord omgaan met water en het voorkomen van wateroverlast.

Meer info