Er zijn vijf projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval&Circulariteit, Mobiliteit&Logistiek, Water & Groen en Maatschappij. Ook wordt ingezet op CSR-beleid en zijn de GBC Academy en Young GBC Zuidas actief.

Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoering van projecten.

Duurzaam Zuidas in kaart
Participanten werken aan de verduurzaming van het gebied, de gebouwen en eigen bedrijfsvoering. Met Duurzaam Zuidas in kaart worden de verschillende ambities met betrekking tot energie, afval & circulariteit, mobiliteit en water & groen zichtbaar gemaakt.


Projectgroepen

Afval & Circulariteit

Participanten werken aan Zero Waste Zuidas: een Zuidas waar in 2030 géén restafval meer is, met de nadruk op het voorkomen van afval en dat wat overblijft zo hoogwaardig mogelijk verwerken.

Meer info

CSR Beleid

Dit kennisplatform helpt participanten bij het vormgeven van beleid rondom Corporate Social Responsibility. CSR of ESG biedt organisaties een werkwijze om positieve impact te vergroten en negatieve impact te verkleinen.

Meer info

Energie

Doelstelling van de projectgroep Energie is het reduceren van energieverbruik, het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit en gebruik van duurzame energie. Daarnaast delen participanten de ambitie om van het gas af te gaan.

Meer info

GBC Academy & Young GBC Zuidas

Duurzame keuzes en positieve impact worden voor scholieren, studenten en Young Professionals steeds belangrijker. Deze groepen bieden tegelijkertijd relevante kennis, kunde en tijd voor de vraagstukken die (participanten van) Green Business Club Zuidas hebben. De uitwerking van de ambitieverklaring vindt zich, onder andere plaats, bij Young GBC Zuidas (young professionals) en GBC Academy (scholieren en studenten).

Meer info

Maatschappij

De projectgroep Maatschappij verbindt alle gebruikers van de Zuidas en bevordert de leefbaarheid van het gebied door sociale en maatschappelijke projecten en evenementen.

Meer info

Mobiliteit en Logistiek

De projectgroep Mobiliteit&Logistiek zet zich in voor minder en duurzame bewegingen van en naar Zuidas. Voor personenmobiliteit en goederenvervoer hanteren we 'verminderen-verslimmen-vergroenen'.

Meer info

Water & Groen

De projectgroep Water & Groen richt zich op het duurzaam en verantwoord omgaan met water en het voorkomen van wateroverlast.

Meer info