2020/07/01 geplaatst in Algemeen

Programmaraad juni: samen zoomen over de Transitiemotor

De twee jaarlijkse Programmaraad van Green Business Club Zuidas vond deze keer plaats via Zoom. Helaas geen gezellige borrel achteraf, maar fijn om veel bekende gezichten te zien. We gaven een update over de lopende projecten, en praatten in break out sessies bij over wat de participanten bezighoudt. Sjoerd Kluiving, universitair hoofddocent fysische geografie/landschapsarcheologie, vertelde over “de Transitiemotor”, een beweging die tot stand kwam door de Coronacrisis en daarmee het besef dat de maatschappij anders moet wordend ingericht met waarden zoals rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaamheid als leidende beginselen.

Verschillende platforms en organisaties buigen zich over dergelijk thematiek, maar de Transitiemotor is al heel ver uitgewerkt. Met GBC Zuidas willen we met jonge mensen in gesprek over hun eigen rol in de transitie en de rol van de corebusiness van het bedrijf waar zij voor werken; het zou goed zijn de Transitiemotor hierbij te betrekken.” Celine Pessers, ABN Amro, bestuurslid GBC Zuidas

De Transitiemotor
Wat door de Coronacrisis sterk naar de oppervlakte is gekomen is de urgentie van de transitie. Er wordt al lang gewerkt aan een (energie)transitie in Nederland en wereldwijd, maar we lopen achter de feiten aan. Binnen de transitiemotor zijn vertegenwoordigers van veel organisaties die aan duurzaamheid werken, zoals MVO Nederland, Dutch Research Institute for Transitions -Drift (Erasmus Universiteit), Natuur & Milieu en Rijkswaterstaat, verenigd. In co-creatie hebben zij een handreiking geschreven voor de regering die door 800 betrokkenen is ondertekend. Zij beschrijven hierin tien paden naar verandering en verduurzaming. Een belangrijke doelstelling is om deze tien paden op te laten nemen in politieke partijprogramma’s. Hiernaast komt er een NL Burgerraad die een adviserende rol zal hebben.

Aansluiting vanuit het bedrijfsleven is zeer welkom. Een aantal participanten van GBC Zuidas gaf aan in gesprek te willen gaan over hoe zij met hun bestaande initiatieven aan kunnen sluiten bij deze motor. Heb je interesse? Stuur een mail naar Eline@greenbusinessclub.nl

Lees hier meer over de Transitiemotor

Duurzamer reizen
Concreet zien veel participanten nu vooral kansen voor verduurzaming in mobiliteit. We hebben gemerkt dat thuis werken ook voordelen heeft en men is er aan gewend geraakt. We kunnen hier -gedeeltelijk- aan vasthouden om files en CO2 uitstoot te verminderen. Toch is de consensus dat alleen maar thuiswerken ook niet optimaal is: menselijk contact blijft belangrijk. We moeten samen op zoek naar de gulden middenweg. GBC Zuidas is naar aanleiding van het CEO ontbijt van 28 mei in gesprek met een aantal CEO’s die zich hierover gaan buigen. Verder werd een selectie van de lopende projecten besproken. Bekijk deze in het filmpje hieronder.

Update bestuur
Voorzitter Roland de Vlam kondigde een aantal wissels in het bestuur aan: Vera Luijendijk van gemeente Amsterdam Zuidas vertrok al een tijdje geleden, en wordt nu opgevolgd door Tom van Es, programmamanager duurzaamheid een Pieter Jan Jongen, adjunct directeur van diezelfde organisatie. Savitri Groag moest ons als bestuurslid verlaten omdat ze niet meer voor Accenture werkzaam is. Een fijne nieuwe additie aan het bestuur is Jan Hein Tiedema van EDGE Technologies, die vanuit de vastgoedsector een zeer relevante inbreng heeft in onze organisatie.

Negen nieuwe participanten
Zoals gebruikelijk stelden de nieuwe participanten van het afgelopen jaar zich voor. En dat zijn er maar liefst negen. Southpole, de Rietveld Academie, Fun Forest, Amsterdam International Community School, De Brauw Blackstone Westbroek, Acre, Customized Media, Dyson en Union Investment. We zijn blij met deze zeer diverse aanvulling op ons netwerk, dat nu 55 participanten telt.