Word participant van Green Business Club en werk samen aan het verduurzamen van Amsterdam Zuidas.

In Amsterdam Zuidas werkt Green Business Club met 70 bedrijven, overheden en kennisinstellingen aan het verduurzamen van het gebied. Binnen de projectgroepen Energie, Mobiliteit&Logistiek, Maatschappij, Water&Groen en Afval&Circulariteit worden concrete projecten bedacht en uitgevoerd die aansluiten bij de gezamenlijke ambitie.

Help mee Zuidas te verduurzamen en sluit je aan! Neem contact op met Programmadirecteur Eline Kik voor een vrijblijvend gesprek.

Green Business Club Zuidas biedt u als Participant:

Concrete Initiatieven

U vindt partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in gang te zetten en te houden.

Netwerk

U krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van koplopers in duurzaam ondernemen.

Actieve Deelname

U kunt actief deelnemen in projectgroepen en kennissessies gericht op concreet resultaat.

Inspiratie

U kunt anderen inspireren met uw ideeën en activiteiten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Platform

U draagt via een gezamenlijk platform actief bij aan de profilering van zowel uw eigen organisatie als uw vestigingsplaats als internationaal koploper in duurzaamheid.

Facilitatie

U kunt rekenen op een faciliterende rol vanuit Green Business Club Zuidas voor het oppakken van duurzame initiatieven. Via de tweejaarlijkse Programmaraad heeft u invloed op het programma van Green Business Club Zuidas.

Participantenbijdrage

Voor de continuïteit van de GBC is de financiële bijdrage essentieel. Afhankelijk van de eigenschappen van het bedrijf/organisatie betaalt een participant een bedrag tussen de EUR 0,- en EUR 5250,- per jaar. Deelname aan GBC wordt automatisch verlengd tenzij de participant uiterlijk drie maanden vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk opzegt. Andere voorwaarden voor deelname aan de GBC zijn dat u een binding heeft met de Amsterdamse Zuidas, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid bent te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin.

Wilt u meer informatie over participeren in GBC Zuidas? Neem contact met ons op.

Contact