WTC Amsterdam

Het World Trade Center is een commercieel centrum op de Zuidas in Amsterdam met meer dan 125.000 m² kantoorruimte. Het WTC wil toonaangevend zijn op het gebied van duurzame kantoorhuisvesting waarbij alle noodzakelijke behoeften van gehuisveste bedrijven en haar medewerkers zoveel als mogelijk vanuit het eigen complex ingevuld worden.

Het gebouw is een mooi voorbeeld. Het is goed bereikbaar, biedt vele voorzieningen en mensen verblijven er graag. Het gebouw moet up to date gehouden worden om te kunnen voldoen aan de wensen van de – inmiddels 330 – bedrijven die er kantoren of andere ruimtes huren. Bij het up to date houden dient naast de wensen van de gebruikers voldaan te worden aan eisen van de maatschappij en de wetgeving. Duurzaamheid van het gebouw, de organisatie en de omgeving zijn belangrijke voorwaarden.

Waarom is het WTC participant geworden van de Green Business Club?
Het WTC is mede initiatiefnemer en founding partner van Green Business Club Zuidas met als doel om samen met andere partijen in de Zuidas het MVO-beleid nader te ontwikkelen, te delen en daarmee de Zuidas duurzamer te maken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doe je niet alleen voor je eigen pand, maar vooral samen met je buren. Door het delen van best practices en kennis bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en energie, ontstaat meerwaarde en verdere bewustwording voor alle betrokkenen.

Wat doet WTC Amsterdam op het gebied van duurzaamheid?
Ondanks het feit dat het oudste deel van het complex al in 1985 is opgeleverd, beschikken alle torens in het WTC over een A label. Dit is mede het gevolg van getroffen maatregelen in het kader van het Green Action Plan (GAP) dat reeds vijf jaar geleden is opgesteld en jaarlijks wordt geactualiseerd.
Binnen het GAP worden technische, energetische en organisatorische maatregelen benoemd, welke bijdragen aan het verhogen van de duurzaamheid van gebouwen en/of organisaties.
Vooral voorlichting aan de gebruikers van het gebouw over duurzaamheid en wat men daar zelf aan kan doen, is erg belangrijk. Naast frequente nieuwsbrieven wordt jaarlijks een speciale krant uitgegeven die volledig aan duurzaamheid is gewijd, de WTC Green.
Samen met enkele andere gebouwen heeft World Trade Center Amsterdam in 2011 als eerste in Nederland een “BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik” certificaat behaald voor de E toren. Daarbij zijn voor het onderdeel Asset drie sterren (Very Good) behaald en twee sterren (Good) voor het onderdeel Beheer.

Een bijzonder leuk initiatief van de Dutch Green Building Councel tijdens de week van de duurzaamheid in 2012 was de beoordeling op duurzaamheid van het WTC complex door kinderen. Daarbij is een BREEAM junior verklaring in ontvangst genomen met allerlei aanbevelingen welke door de kinderen zelf zijn opgesteld.

Hoe kan Green Business Club helpen bij verdere verduurzaming?
Delen van best practices en kennis en het ontwikkelen van projecten en samenwerkingen om de Zuidas en de bedrijven in Zuidas duurzamer te maken.