Sixt

Sixt is een Europees autoverhuurbedrijf dat gevestigd is in Duitsland. Sixt is in 1912 opgericht door Martin Sixt en heeft ongeveer 4000 autoverhuurlocaties in meer dan 100 landen.

Waarom is Sixt participant van Green Business Club Zuidas
Zuidas is voortdurend in beweging, wij hebben er daarom voor gekozen om onze vestiging in de RAI te openen, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan goede en flexibele mobiliteit. Mobiliteit is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de stad, maar heeft ook nog steeds een grote impact op de leefomgeving. Sixt deelt de visie van Green Business Club dat de verduurzaming en flexibilisering van vervoer nodig is om het leef- en werkklimaat van Zuidas te behouden. Wij zijn participant geworden om mee te werken aan de projecten en initiatieven die de transitie naar duurzame mobiliteit mogelijk maken.

Wat doet Sixt al op het gebied van duurzaamheid?
Het is de ambitie van Sixt om de footprint van mobiliteit te verkleinen, door het gebruik van auto’s flexibeler en duurzamer te maken en on demand aan te bieden. Hierdoor kan het autobezit en de aanwezigheid van de auto in de openbare ruimte verminderen. Daarnaast helpt Sixt mee om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen door in meerdere categorieën een elektrisch alternatief te bieden. Ook investeren wij actief in onze eigen laadinfrastructuur.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Green Business Club Zuidas zorgt voor het netwerk dat nodig is om de mobiliteit op de Zuidas te verduurzamen door het bieden van een platform waarin het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheidsorganen en particuliere initiatieven elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken binnen diverse projecten. De GBC helpt op het gebied van mobiliteit door het opstellen van ambitieuze gezamenlijke doelen voor on demand mobiliteitsoplossingen, zero-emission vervoer en het aan elkaar koppelen van de juiste partijen om deze doelen te kunnen realiseren.