Renewi

Renewi is een inzamelings- en verwerkingsbedrijf van afval en zoals de slogan “Waste No More!” al aangeeft, streeft Renewi ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn.

Waarom is Renewi participant van Green Business Club Zuidas?
Als belangrijke dienstverlener op het gebied van afval- en grondstoffen bedienen wij veel klanten in Zuidas. Wij vinden het belangrijk om, samen met andere organisaties, inhoudelijk na te denken en invulling te geven aan de verdere verduurzaming van het Zuidasgebied. Door te participeren in Green Business Club Zuidas kunnen wij daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de circulaire ontwikkeling van het gebied door deling van onze knowhow en inbreng van onze innovatieve middelen en denkbeelden.

Wat doet Renewi al op het gebied van duurzaamheid?
Renewi heeft niet voor niets als slogan “Waste no more” gekozen. Onze organisatie richt zich, als marktleider in de Benelux, op de vorming van een grondstoffensamenleving en ontwikkelt in snel tempo allerlei nieuwe diensten en producten die een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw hiervan. Wij richten ons hierbij op een viertal thema’s;

1. Inzet moderne milieuapparatuur
2. Ontwikkeling van schone, zero emissie logistiek
3. Het omzetten van afval in grondstoffen
4. Gedragsverandering

Specifieke praktijkvoorbeelden van deze thema’s in de Metropool Regio Amsterdam zijn ondergrondse en/of bovengrondse miniperscontainers (EcoCassettes), inzet elektrische kraakpersauto, elektrische stadsvrachtauto voor de EcoCassettes en elektrische vrachtboot voor watertransport van EcoCassettes, eigen vergistingsinstallatie(Orgaworld) voor de opwekking van groene energie en een eigen verwerkingsfabriek(IcoPower) voor het omzetten van bedrijfsafval in een biobrandstof.
Wij beschikken over drie grote verwerking/sorteer locaties in het Westelijk Havengebied, waardoor we onnodig transport kunnen voorkomen. Ook zijn we initiatiefnemer bij het opstarten van White Label inzameling in stedelijke gebieden.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Green Business Club heeft een belangrijke functie bij het verbinden van organisaties rondom de thema’s verduurzaming en circulariteit. Een neutraal platform voor kennis en kennissendeling waarbij vertegenwoordigers uit diverse sectoren zinvolle gebiedsprojecten opstarten en vormgeven. Het initiëren en regisseren van dergelijke projecten zal steeds meer aandacht moeten krijgen om de circulaire gebiedstransitie in Nederland sneller te ontwikkelen.