PON

Pon exploiteert ruim 80 bedrijven in vier verschillende zakelijke clusters: Automotive, Bike, Equipment & Power Systems en Industrial Mobility. In 2019 verhuisde Pon zijn hoofdkantoor van Almere naar het Olympisch kwartier direct grenzend aan Zuidas.

Waarom is Pon participant van Green Business Club Zuidas?
In en rond dit hoofdkantoor zal Pon gaan experimenteren met de nieuwste vormen van mobiliteit, zowel voor de omgeving als voor haar eigen personeel, door participant te worden van Green Business Club Zuidas en te verhuizen naar een van de meest uitdagende plaatsen in Nederland. Wat bereikbaarheid en milieu betreft, kan Pon zijn mogelijkheden en ambities optimaal omzetten en een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de gezamenlijke doelen.

Wat doet Pon al op het gebied van duurzaamheid?
Bij alles wat Pon doet is maatschappelijk verantwoord ondernemen een randvoorwaarde. Onze klanten, collega’s, overheden en partners verwachten dat van ons. Onze ambitie; maak Nederland schoner, veiliger en bereikbaarder. Als internationaal bedrijf is Pon op vele vlakken bezig met duurzaamheid. De automotive Campus in Leusden wordt door toepassing zonnepanelen op het dak van ons logistieke centrum één van de tien grootste zonneprojecten in Nederland. Het zonnedak zal het eqivalent van ongeveer 800 (2.800.000 kWh) huishoudens aan elektriciteit opwekken. Maar ook door een actieve rol in de ontwikkeling en toepassing van duurzame mobiliteitsconcepten (via inzet van o.a. e-cars, e-bikes, GreenWheels, SHUTTEL, Next) dragen we nu al bij aan schonere mobiliteit in onze organisatie en voor onze klanten. Via onze aanwezigheid nabij Zuidas en de drive om juist in die omgeving onze concepten te testen en uit te rollen, kunnen wij bijdragen aan het realiseren van de ambities van Green Business Club Zuidas.

Hoe kan Green Business Club helpen bij verdere verduurzaming?
Het initiëren van steeds nieuwe projecten, waar wij bij aan kunnen sluiten en die ons bedrijf helpen verder te verduurzamen. GBC Zuidas brengt ons verder in contact met andere bedrijven in Zuidas. Binnen dit netwerk wordt uitgebreid kennis uitgewisseld en samengewerkt binnen verschillende projecten.