Hompe en Taselaar

Hompe en Taselaar is een advies- en ingenieursbureau voor ruimte, milieu en infrastructuur. De adviseurs van Hompe en Taselaar zijn gespecialiseerd in het voorbereiden, plannen en uitvoeren van projecten in stedelijk gebied, waar de inrichting van de ondergrond vaak een belangrijke rol speelt. Milieu, duurzaamheid en energie worden hierin meegenomen.

Waarom is Hompe en Taselaar participant van Green Business Club Zuidas?
Hompe en Taselaar is van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling van Zuidas, met name op het gebied van (ondergrondse) infrastructuur in relatie tot milieu, duurzaamheid en energie. Op al deze gebieden is samenwerking een leidend principe. Toen de GBC Zuidas werd opgericht is Hompe en Taselaar al snel als participant toegetreden om het werk en de gewenste innovatie zo goed mogelijk uit te voeren met een zo breed mogelijk draagvlak.

Wat doet Hompe en Taselaar al op het gebied van duurzaamheid?
Wij denken na over de toekomst en proberen de huidige ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat gewenste duurzame ontwikkelingen in de toekomst niet worden belemmerd. Zo stond Hompe en Taselaar aan de wieg van de leidingtunnel in de Mahlerlaan. Al vijf jaar werkt Hompe en Taselaar aan een Zuidas zonder aardgas.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Samenwerking tussen alle participanten kan ertoe leiden dat er energiesystemen komen die meer efficiënt zijn en er functiecombinaties ontstaan die optimaal profiteren van reststromen: warmte, koude, grondstoffen etc.