Green Office VU

Green Office VU is een jonge onderneming, opgericht door studenten. Het begon met de overtuiging dat de campus van de Vrije Universiteit Amsterdam duurzamer kan en ook moet, de overtuiging dat er een samenwerkingsverband moet zijn tussen studenten, staf, faculteit en gemeenschap om samen te streven naar groenere oplossingen en voorzieningen voor alle partijen.

Green Office VU heeft als doelstelling samen de kwaliteit van de toekomst te waarborgen door het opzetten van gezamenlijke initiatieven, uitwisselen van ideeën en creëren van allianties. De projecten van de Green Office hebben een brede visie op het begrip duurzaamheid. De focusgebieden omvatten Onderwijs, Onderzoek, Campus en Community.

Waarom is de Green Office VU participant geworden van Green Business Club Zuidas?
Universiteiten zijn bij uitstek de plek waar kennis en ervaring wordt opgedaan. Studenten zijn de leiders van morgen, maar Green Office VU wil vandaag beginnen door de verbinding te leggen met bedrijven in Zuidas. Om die reden is GO VU zeer enthousiast participant van GBC Zuidas.

Wat doet de GO VU al op het gebied van duurzaamheid?
GO VU werkt met een projectmodel; verschillende partijen kunnen hun eigen ideeën indienen, die vervolgens opgepakt worden door een team van medewerkers en vrijwilligers. De loop van zo’n project wordt bepaald door allerlei factoren, maar vooral in hoeverre GO VU de kwaliteit kan garanderen. Projecten waar GO VU mee bezig is zijn onder meer Join the Pipe, Meatless Monday, Living Lab en diverse awareness campagnes.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
GO VU wil bij verschillende werkgroepen leren van de andere partijen, maar ook de grote hoeveelheid kennis delen die zij in huis heeft. Wij zoeken hierbij samenwerking met bedrijven binnen Zuidas om een grotere impact te maken. Gedreven door enthousiasme en overtuiging hoopt GO VU een positieve bijdrage te leveren aan GBC Zuidas en dat de GBC Zuidas een positief effect zal hebben op GO VU.