Coördinatiecentrum Energie VU/VUmc

Het Coördinatiecentrum Energie (CCE) is in de jaren 1967-1977 in fasen gebouwd. Het was bedoeld om het afval van VU te verbranden, waarbij de vrijgekomen energie werd gebruikt als verwarming van VU en VUmc. Het CCE heeft de belangrijke taak om te zorgen dat de universiteit en het VUmc 24 uur per dag en zeven dagen per week functioneren. In geval van calamiteit zorgt het CCE voor noodstroom.

Waarom is CCE participant van Green Business Club Zuidas?
De VU was al participant van GBC Zuidas. Het CCE is apart een participantschap aangegaan om samen te werken in het energieneutraal maken van Zuidas en het gebied los te maken van fossiele brandstof.

Wat doet CCE al op het gebied van duurzaamheid?
VU werkt samen met VUmc om in 2035 fossielvrij te zijn, dat is 100% aardgasvrij in combinatie met 100% duurzaam opgewekte elektriciteit. Op het gebied van energievoorziening werkt de VU aan het verminderen van de energievraag, het optimaliseren van de efficiëntie en aan het verduurzamen van de opwekking. VU en VUmc hebben in 2017 het Energie Masterplan 2035 vastgesteld. Hierin is de transitie van de energiehuishouding naar een duurzame VU Campus beschreven.
In 2019 lanceerde Amsterdam haar eigen stedelijk Klimaatakkoord. Ook de VU doet hieraan mee: ‘VU Campus omarmt de energietransitie’

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
GBC Zuidas helpt op het gebied van kennisdeling en samenwerking, waardoor processen worden versneld.