Bycs

BYCS is een Amsterdamse sociale onderneming die wordt gedreven door de overtuiging dat fietsen de wereld kan transformeren. We werken internationaal samen met bedrijven, overheden en non-profitorganisaties om ideeën over fietsen te initiëren en op te schalen.

Waarom is Bycs participant van Green Business Club Zuidas?
Wij zorgen door middel van werkgeversaanpak om de mobiliteit van bedrijven in Zuidas te verduurzamen en zo de stad te helpen bereikbaar, leefbaar en werkbaar te houden. Deze aanpak sluit aan bij de werkgroep Mobiliteit van GBC Zuidas.

Wat doet Bycs al op het gebied van duurzaamheid?
Onze missie is dat in 2030 50% van het verkeer in steden op de fiets is. We ontwikkelden daartoe o.a. Bike to Go, Bicycle Mayors, Bike to Work, Cycle Lab’s, onze Impact Index, De Bicycle Architecture Biennale en meer.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Door actief samen op te trekken kunnen we de mobiliteitsbehoefte van de bedrijven die lid zijn van de GBC verduurzamen middels een top down werkgeversaanpak.