Breikers

Breikers begeleidt, inspireert, informeert en motiveert werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij hun transitie naar slimme & duurzame mobiliteit en logistiek. Zij geven daarin advies op maat. 

Waarom is Breikers participant van Green Business Club Zuidas?
We zijn gevestigd in Zuidas. We zijn een netwerk van meer dan 200 grote werkgevers (waarvan een flink aantal gevestigd in Zuidas) die werk maken van duurzame mobiliteit en slimme logistiek. Zuidas + duurzaam = GBC.

Wat doet Breikers al op het gebied van duurzaamheid?
We ondersteunen werkgevers in de Amsterdamse regio met het verduurzamen van hun mobiliteit, zowel personen als goederen. Dat doen we met onze Breikers coaches, maar ook via het delen en opschalen van concrete oplossingen. Breikers is een initiatief van de ondernemersverenigingen VNO-NCW en ORAM.

Hoe kan Green Business Club Zuidas hierbij helpen? 
Door onze krachten en netwerken te verbinden en samen te werken aan inspirerende mobiliteitsoplossingen voor Zuidas.