APG

APG is een maatschappelijk betrokken onderneming en gelooft als pensioenuitvoerder in een sterk Nederlands pensioenstelsel dat is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit.

Waarom is Aics participant van Green Business Club Zuidas?
Door oog te hebben voor de wereld om zich heen, hoopt APG dat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien in een leefbare samenleving. Als pensioenuitvoerder heeft APG van nature een langetermijnvisie: zij werken aan de toekomst van de huidige generatie deelnemers van de opdrachtgevende pensioenfondsen. APG is één van de founding partners van de Green Business Club Zuidas.

Wat doet APG al op het gebied van duurzaamheid?

APG levert op drie manieren een maatschappelijke bijdrage:

  1. Door de bijdrage aan een solidair pensioenstelsel;
  2. door duurzaam te investeren in mensen, fondsen en bedrijven;
  3. door te investeren in een duurzame bedrijfsvoering.

Concrete voorbeelden van het duurzaam investeren in mensen, fondsen en bedrijven zijn de deelname van APG coaches aan projecten als BizWorld, Nieuwsbegrip financiële markten en Razend Enthousiaste Rekenaars.

APG streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk door te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn energiereductie door verbouwing van het hoofdkantoor en gebruikmaken van energie uit mijnwater. CO2 compensatie van vliegreizen, evenementen, lease-auto’s, restafval. Gebruik FSC gecertificeerd papier voor alle drukwerk, gerecycled papier voor printers. Duurzame inkoop van producten, kantoormaterialen en installaties.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Door projecten te faciliteren op het gebied van duurzaamheid in de regio Amsterdam.