Het bestuur van GBC Zuidas bestaat uit vertegenwoordigers van participanten ABN AMRO, Accenture, gemeente Amsterdam Zuidas, Edge, Loyens & Loeff, ORAM, RAI Amsterdam en de VU. Zij komen eens in de maand bijeen voor een bestuursvergadering. Twee maal per jaar vindt de Programmaraad plaats, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle participanten. Hier bespreken we de laatste ontwikkelingen en de plannen voor de komende periode.

 


Uitvoeringsorganisatie

Eline Kik
Programmadirecteur

 
 

Diederik Imfeld
Projectmanager

Mobiliteit & Logistiek
CSR, Onderwijs

Margje Polman Tuin
Projectmanager

Water & Groen en Maatschappij

Lara Jongejans
Projectmanager

Energie & Afval

Nina van den Berg
Projectmanager

Energie, Afval

Ritchie Damwijk
Medewerker Communicatie
Meriç Kessaf
Projectmanager
Uske Brok
Projectondersteuning

Mobiliteit & Logistiek en Maatschappij

Keren Bercovitz
Eventmanager
Heime ’t Hart
Projectondersteuning

Bestuur

Roland de Vlam
Voorzitter

Loyens & Loeff
Advocaat


Menno van der Valk
Penningmeester

ORAM
Manager Ondernemend Amsterdam


Pieter-Jan Jongen
Adviseur bestuur

Zuidas Gemeente Amsterdam
Adjunct directeur


Niina Pussinen
Algemeen bestuurslid

ABN AMRO
Business Innovation and Collaboration Manager CIRCL

 


Ricco Groeneveld
Algemeen bestuurslid

Accenture
Sr. Manager Business Operations / Workplace Lead BENELUX


Cees van der Spek
Algemeen bestuurslid

Edge Technologies
Global Corporate Relations Director


Bart van der Heijden
Algemeen bestuurslid

RAI Amsterdam
Director Clients 


Meer over de Green Business Club