Green Business Club (GBC) Zuidas is een impactorganisatie met meer dan 55 participanten die zich richt op concreet resultaat door het initiëren van duurzame projecten. GBC Zuidas is een zelfstandige stichting en is in 2011 is opgericht door onder andere ABN AMRO, ORAM en Zuidas – gemeente Amsterdam.

De participanten van GBC Zuidas zijn bedrijven gevestigd in het gebied en hebben de gezamenlijke ambitie om van Zuidas het meest duurzame en leefbare woon- en werkgebied van Nederland te maken. Grote en kleine bedrijven, overheden en kennisinstellingen vinden elkaar in de projectgroepen Energie, Mobiliteit, Mensen, Water&Groen en Afval Vrij om projecten uit te werken en best practices uit te wisselen. Zij zetten ieder hun eigen expertise in om elkaar te inspireren en te helpen. Zo is een levendig en betrokken netwerk ontstaan van professionals die allemaal verschillend zijn, maar één gezamenlijk doel hebben: het gebied én de eigen bedrijfsvoering verduurzamen.

Jaarlijks komen de CEO’s van de aangesloten bedrijven samen voor het CEO-Ontbijt. Op 29 maart 2021, op de dag van het 10 jarige bestaan van GBC Zuidas, ondertekenden zij de Ambitieverklaring GBC Zuidas 2021-2025. In 2015 ondertekenden zij de Ambitieverklaring GBC Zuidas 2015 – 2020. In 2019 werd door 27 CEO’s de Zero Waste Zuidas Overeenkomst getekend, waarmee zij zich committeren aan een afvalvrije Zuidas in 2030.

GBC Zuidas brengt ieder jaar samen met participanten Zuidas gemeente Amsterdam en Hello Zuidas een duurzaamheidsverslag uit. Hierin zijn alle duurzame initiatieven uit het hele gebied van het afgelopen jaar verzameld. Lees hier het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2019.

Daarnaast deelt GBC Zuidas kennis met GBC Nederland en andere lokale Green Business Clubs door het gebruik van de GBC Kennisbank.

Bekijk hier het Jaarplan 2019 en de brochure van GBC Zuidas.


Projecten

Het doel van de participanten van Green Business Club Zuidas is het verduurzamen van het gebied én de eigen bedrijfsvoering. Dat doen wij middels concrete projecten. Er zijn vijf projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval Vrij, Mobiliteit, Water & Groen en Mensen. Minimaal tweemaal per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Meer Info

Meer over de Green Business Club