2021/10/27 geplaatst in Algemeen

Ook aanwezig zijn bij de Young Professionals bijeenkomst?

In samenwerking met de Klimaat en Energie Koepel (KEK)en de Young Bankers van ABN Amro organiseert Green Business Club (GBC) Zuidas een event voor young professionals in het kader van de positieve impact die je kunt maken binnen je organisatie om de impact op klimaat en duurzaamheid te vergroten.

De bijeenkomst vindt plaats op 11 november 2021 in Circl, Gustav Mahlerplein 1B, Amsterdam. Het inhoudelijke programma start om 15.30 uur en we sluiten af om 17.00 uur met een borrel. Bij deze bijeenkomst willen we elkaar inspireren en in gesprek gaan over een mogelijke hulpvraag bij het agenderen van een dergelijk thema binnen de organisaties in het netwerk van GBC Zuidas.

Het programma
15.00 uur: inloop
15.30-17.00 uur: inhoudelijk programma met 2 gastsprekers (Deloitte en CBRE), vraaggesprek en hoe zet je dit op de agenda bij je eigen bedrijf
17.00 uur: borrel

Meer informatie of aanmelden?
Op de website van KEK vind je meer informatie over de klimaatcampagne en de implementatie van het klimaatstatement.

Indien je vragen hebt over dit event of andere young professionals uit je Zuidas-netwerk wilt aandragen die geïnteresseerd zijn in het thema duurzaamheid, schroom dan niet contact op te nemen. We sturen deze young professional dan uiteraard ook een uitnodiging toe.

Opgeven voor deze bijeenkomst kan tot en met vrijdag 5 november door een mail te sturen met je aanmelding naar: tonnie@greenbusinessclub.nl

Achtergrond
GBC Zuidas werkt al jaren aan het verduurzamen van Zuidas met een concreet duurzaamheidsprogramma. Deze projecten zijn meestal gericht op de facilitaire bedrijfsvoering van haar 57 participanten; er werd liever niet bemoeid met de corebusiness van de participanten en de wel/niet duurzame keuzes die hierin worden gemaakt. Inmiddels stelt het netwerk zichzelf wel die vraag: zou GBC Zuidas de impact van de gehele keten, inclusief corebusiness van de participantengroep moeten meenemen in haar scope en hoe agenderen afgevaardigden van onze participanten dit gesprek intern bij hun organisatie?

Op deze vraagt heeft KEK een antwoord met dat waar zij in geloven: de ambitie en drive van young professionals om binnen hun organisaties de impact op het gebied van klimaat en duurzaamheid te kunnen vergroten. Met de Klimaatcampagne geven zij hier zichtbaarheid aan, zetten ze jongeren in hun kracht en reiken ze tools aan om hiermee aan de slag te gaan.

Het opstellen van een Klimaatstatement is zo’n middel om binnen een organisatie het gesprek op gang te brengen. In het opstellen en realiseren van bedrijfsspecifieke klimaatdoelstellingen staat de samenwerking tussen young professionals en CEO’s, en daarmee het vergroten van het interne draagvlak om bij te dragen aan het klimaat, centraal. In een KEK Klimaatstatement maakt een organisatie duidelijk wat zij de komende twee jaar concreet gaat doen om bij te dragen aan onze klimaatopgave.