2021/07/12 geplaatst in Algemeen

Onderwijs en corebusiness centraal bij Programmaraad GBC Zuidas

De twee jaarlijkse Programmaraad van Green Business Club (GBC) Zuidas vond ook dit keer plaats via Zoom. Helaas geen gezellige borrel achteraf, maar alsnog fijn om veel bekende gezichten digitaal te zien. Tijdens de programmaraad introduceerden we onze nieuwe participanten NSI en Boston Consulting Group, gaven we een update over het 10-jarig jubileum, stand van zaken ambitieverklaring 2021-2025 en gingen we in breakout rooms in gesprek over hoe de ideale relatie eruitziet tussen werkgevers en onderwijs in Zuidas en hoe we de impact van keuzes in de corebusiness van onze participanten het beste kunnen agenderen.

“We groeien nog steeds en het levendige voorbeeld daarvan, zijn onze nieuwe participanten NSI en Boston Consultancy Group. Door deze groei en aanpak krijgen we nog meer projecten van de grond en wordt onze zichtbaarheid steeds groter!”, Roland de Vlam, Loyens & Loeff, Voorzitter GBC Zuidas.

Nieuwe participanten NSI en Boston Consulting Group
Zoals gebruikelijk stelden de nieuwe participanten zich voor. We zijn blij met deze aanvulling op ons netwerk en heten NSI en Boston Consulting Group van harte welkom!
NSI stelt zichzelf ambities op het gebied van duurzaamheid wat aansluit bij GBC Zuidas: “We zijn druk bezig met duurzaamheid en hopen met onze eigen ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan de hele duurzaamheidstransitie van de Zuidas.”, aldus Peter Stutterheim, Asset Manager NSI.

Boston Consulting Group (BCG) houdt zich wereldwijd al een tijd bezig met vergroening en sustainability en wil de samenwerking binnen GBC vinden en daar zegt Barbara Pröpper, Office Manager BCG het volgende over: “Samen kom je verder in plaats van alleen. En binnen dit netwerk kan je leren van elkaar in hoe bepaalde problematieken worden aangepakt.”

Stand van zaken: Ambitieverklaring 2021-2025
Programmadirecteur Eline Kik geeft een update wat betreft het lopende programma. Centraal dit jaar staat het lustrum: GBC Zuidas bestaat tien jaar. Op 29 maart jl. kwamen de 55 CEO’s van Amsterdam Zuidas digitaal bij elkaar om dit met ons te vieren en ondertekenden de ambitieverklaring. De komende jaren wordt er gewerkt aan concrete ambities, onder andere: Zuidas van het aardgas, een grotendeels emissievrij wagenpark, 25.000m2 waterbergend groen dak, een plan voor meer groen en nestkasten tot aan een Zero Waste Zuidas.

Mobiliteit Van A tot Zuidas
Een van de grote lopende programma’s is de samenwerking met andere gebiedspartijen binnen Van A tot Zuidas gericht op de verduurzaming van personenmobiliteit. Of het nu gaat over een Corona mobiliteitsbeleid, CO2-reductie, thuiswerken, modernisering van het beleid of het reduceren van kosten. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van een bedrijfsgebonden adviestraject dat kosteloos wordt mogelijk gemaakt voor bedrijven in Zuidas. Daarnaast organiseert Van A tot Zuidas webinars en kennissessies over verschillende mobiliteitsonderwerpen en worden werkgevers verbonden aan relevante productaanbieders. Meerdere participanten zijn al aan dit traject begonnen. Meer weten? Mail naar diederik@greenbusinessclub.nl.

Presentatie onderzoek studenten
Om de thema’s van de breakout rooms in te leiden pitchen twee studenten de onderzoeken waar zij het afgelopen half jaar mee bezig zijn geweest. Gisele Goncalves Rocha vertelt over haar thema: de motivatie voor Zuidas-bedrijven om met klimaatadaptatie en biodiverstiteit aan de slag te gaan. Het andere onderzoek, van Mark van Kesteren, richtte zich op hoe de impact van keuzes in de corebusiness van onze participanten het beste kunnen agenderen.

De ideale relatie tussen werkgevers en onderwijs in Zuidas
In breakout rooms spraken de deelnemers over de ideale relatie tussen werkgevers en onderwijs in Zuidas. De onderwijsinstellingen VU, AICS, Rietveldacademie en ROC van Amsterdam hebben een eerste overleg gehad om gezamenlijke ambities te bespreken. Tijdens de programmaraad is met andere participanten besproken hoe het aanbod van kennis en kracht van studenten en scholieren kan aansluiten op duurzaamheidsopgaves van bedrijven in Zuidas. Voor bedrijven is het belangrijk goed te weten wat de mogelijkheden zijn en studenten willen weten wat er speelt bij bedrijven. Daarnaast is het interessant om bedrijven en onderwijsinstellingen aan elkaar te verbinden om kennis te delen over de integratie van duurzaamheid in de gehele bedrijfsvoering. Er is veel enthousiasme om samen te werken en lokale impact te vergroten.

De impact van keuzes in de corebusiness van onze participanten
De twee andere groepjes bogen zich over hoe GBC Zuidas het beste het gesprek kan organiseren tussen participanten over hun corebusinesses en de keuzes die zij hierin maken. Bied je werkruimte aan dat ene bedrijf dat verdachte zaken doet in China? Of neem je een zaak aan van een client die investeert in fossiele brandstoffen? In lijn met de uitkomsten van het onderzoek van Mark van Kesteren is de voorlopige conclusie dat het gesprek hierover zowel top down, als bottom up moet worden aangevlogen. Wat betreft GBC Zuidas: mooie kansen voor de Young GBC en het CEO-ontbijt? Werk aan de winkel!