Mobility as a Service

Met één handeling zien welk vervoermiddel je het beste kunt gebruiken, reserveren en betalen, waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke voorkeuren en omstandigheden en de drukte op de weg en het spoor. Flexibel reizen moet zo aantrekkelijk worden dat een eigen- of lease auto niet langer nodig is of veel minder wordt gebruikt. Dit heet Mobility as a Service (MaaS) en wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van Zuidas, Amsterdam en de regio structureel te verbeteren.

Samen met Gemeente Amsterdam Zuidas, werkgeversvereniging ORAM en diverse grote (internationale) werkgevers in en om Zuidas werken we samen om de dienst toegankelijk te maken voor Zuidas. Met name tijdens het jaarlijkse CEO-ontbijt staat MaaS op de agenda bij de toplaag van onze participanten. Zo stimuleren we een keuze voor een vervoersdienst die de duurzaamheid, medewerkerstevredenheid, flexibiliteit van reismogelijkheden en bereikbaarheid vergroot.

Met werknemers zijn we al langer aan het experimenteren met deelmobiliteit, onder andere door middel van de Zuidas Mobility Experience in oktober 2017 en april 2018.

Wanneer is MaaS er?
Het Ministerie heeft de eerste stap gezet door de landelijke ambities te publiceren en de markt te vragen om mee te denken. In juni 2019 is Zuidas gemeente Amsterdam begonnen met onderhandelen met het consortium Over Morgen, Amber en Radiuz om de MaaS dienst vorm te gaan geven. De vervoersdienst moet na lancering in Zuidas zo snel mogelijk opschalen naar andere bedrijven, bewoners en bezoekers van de stad en regio.

MaaS projecten 

Zuidas Mobility Experience
Tot dusver heeft de Zuidas Mobility Experience twee keer plaatsgevonden. Tijdens deze Experience mochten deelnemers die van en naar Zuidas reisden voor werk een maand lang gratis het MaaS concept uitproberen. Zij kregen een pas met een reistegoed dat was afgestemd op hun situatie. Hiermee hadden zij toegang tot een uitgebreide mix van vervoermiddelen, van bus, trein en metro tot deelauto, elektrische deelscooter tot Uber. Voorwaarde was dat zij de hele maand de auto lieten staan, ook in het weekend en voor privé doeleinden.