2022/09/22 geplaatst in Algemeen, Groen

Groene Dakdiner op grote hoogte: samen werken aan klimaatadaptatie

Vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en beheerders zijn de mensen die je bij elkaar wil brengen als het gaat om Groene Daken. Zij zijn veelal de initiatiefnemers, uitvoerders en aanjagers van het gebruiken van het potentieel van grijs dak voor bestaande bouw en voor nieuwbouw. Green Business Club (GBC) Zuidas organiseerde daarom samen met CBRE, Loyens & Loeff, gemeente Zuidas en Waternet een tweede Groene Dakdiner voor deze doelgroep. Op de 26ste verdieping van the Valley werden de ruim zeventig aanwezigen geïnspireerd met een kennisprogramma om de potentie van hun daken te ontdekken. Onderwijl genietend van een fantastisch groen diner in de Green Gastrobar van Peter Lute. 

Toename in het gebruik van de daken
De ambitie van GBC Zuidas omtrent groene daken is scherp: 25.000 m2 waterbergend groen dak op bestaande gebouwen in Zuidas te hebben voor 2025. “Groene daken bieden oplossingen en vormen een goede business case. Er zit veel potentie in Amsterdam en ook Zuidas. Het is de moeite waard om alles goed te bekijken en te optimaliseren”, opende Roland de Vlam (voorzitter GBC Zuidas) de tweede editie van het Groene Dakdiner. Pieter Jan Jongen, adjunct-directeur Zuidas, benadrukte in zijn welkomstwoorden de prachtige projecten en een groei in het gebruik van de daken in dit gebied: “Vanuit de gemeente wordt kritisch gekeken naar duurzaamheid bij bestaande bouw. Dit stimuleert de gemeente ook bij renovatie en gaan tegelijkertijd mee met de nieuwe eisen. Mooi om te zien dat er een toename is in het gebruik van daken.”

Samen werken aan klimaatadaptatie
Anno 2022 zijn er in Zuidas tachtig panden waarvan hun daken worden benut. Dat is een stijging van 78% ten opzichte van 2018. Een fantastische groei, maar hoe staat het er eigenlijk voor met de daken in Zuidas en hoe meet je zaken als klimaatrisico’s? Jeroen Rijsdijk (Arcadis) nam de dakdineerders mee in zijn ervaring en inzichten over dit urgente onderwerp: “Neerslag neemt steeds meer toe in hoeveelheid, zowel het aantal buien en de intensiteit. Dat geldt ook voor warmte”. Maar wat betekent dat voor Zuidas? Rijsdijk laat zien hoe een wolkbreuk, enorm hoge waterniveaus op straat geeft, waar veel gebouwen in Zuidas totaal niet op voorbereid zijn. “Wanneer het straatniveau al onder water staat, begrijp je hoe het er aan toegaat in de parkeergarages. Het meten en weten van de klimaatrisico’s in je gebouw is daarom essentieel”, aldus Rijsdijk. Arcadis heeft een schema opgemaakt hoe je klimaatrisico’s kunt meten voor een gebouw. Een multifunctioneel dak biedt een meerwaarde op verschillende vlakken én bovendien zijn daar inkomsten uit te genereren. Arcadis heeft een heldere ‘Financial Case’ opgebouwd: Het nieuwe instituut.

De vallei met een verhaal
Na de theorie over de mogelijkheden, vertelt Cees van der Spek van Edge het verhaal van het imposante gebouw waar de avond zich afspeelt: The Valley in Zuidas. En imposant complex waar al veel internationale media-aandacht voor is sinds de bouw en opening, zeker na het winnen van de internationale prijs als ‘beste nieuwe wolkenkrabber ter wereld’. Het gebouw van drie torens die tezamen een ‘vallei’ vormen met terrassen, heeft de perfecte combi van zichtbare en onzichtbare duurzaamheidsarchitectuur. Van der Spek vertel hoe het pand is ontstaan uit een digitaal ontwerp, over de hobbels op de weg tijdens de ontwikkeling & over het resultaat zoals het nu staat met een combinatie van wonen, werken, horeca en winkels. En binnenkort met Sapiens als cultureel aspect – een initiatief met partijen die samen de denktank vormen om biodiversiteit te implementeren. 

Potentie in kaart gebracht
Jan Henk Tigelaar, directeur Rooftop Revolution lichtte een tipje van de sluier op over het onderzoek dat gedaan is naar de huidige daken, de groei in vergelijking met het verleden én over de potentie in Zuidas. Een groot percentage is nog ‘grijs’ niet benut voor groen, groen/blauw (groen met waterberging) of geel (zonnepanelen). Veel nieuwbouwprojecten hebben een groen dak als optie steeds vroeger en vaker in het vizier, maar ook bij bestaande daken is er veel mogelijk. De aanwezigen werden gedurende de avond dan ook uitgedaagd om de ambitie voor hun dak op te schrijven. Uit deze ambities kiest Rooftop Revolution twee winnaars voor de gratis dakenscan, waarmee je een goed beeld hebt over de (on)mogelijkheden. 

Kennis omzetten in actie
Netwerken, eigen ervaringen delen en genieten van het eten van Peter Lute, die vertelde over zijn groene ambities in de Noordoostpolder, maakten de avond compleet. Stadsdichter Gershwin Bonevacia gaf alle aanwezigen na het dessert nog wat extra bewustwording en stof tot nadenken met de voordracht van zijn gedicht ‘duurzame beweging’ in Amsterdam. (Lees het gedicht hier terug)

Deze tweede editie van het Groene Dakdiner heeft veel verbindingen gelegd en kennis verhoogd, hetgeen omgezet moet worden in actie. De urgentie om de ambities die we gezamenlijk hebben gesteld waar te maken, is daarmee weer even bovenaan de agenda geplaatst. 

Bekijk hier alle foto’s van het event.