2019/01/08 geplaatst in Afval

GBC Zuidas werkt samen met Amsterdam Economic Board aan Zero Waste

Een aantal bedrijven in Zuidas is al vergevorderd met een Zero Waste aanpak: het drastisch terugbrengen van afvalproductie binnen het bedrijf. Met Jacqueline Cramer van Amsterdam Economic Board en actieve trekker van het regionale programma Circulaire Economie, willen we de huidige ambitie naar een hoger plan tillen. Amecboard stimuleert, inspireert en ondersteunt bedrijven binnen de Metropool Regio Amsterdam in de transitie naar de circulaire economie.

Dit project draagt bij aan het versnellen van de transitie naar circulaire afvalverwerking en bijbehorende nieuwe business modellen. Daarnaast kan de aanpak in Zuidas een voorbeeldfunctie vervullen voor andere gebieden.

Individueel vs. gezamenlijk aanbesteden
Gezamenlijk kunnen bedrijven in Zuidas afvalinzamelaars motiveren om te komen tot nieuwe business modellen waarbij hoogwaardige verwerking leidend is en storten, verbranden of in het buitenland laten verwerken tot het verleden gaat behoren. Collectieve aanbestedingen in deze een goed idee, maar lijkt op dit moment nog te complex om in Zuidas uit te voeren. Daarom zetten we in eerste instantie in op het komen tot een niet vrijblijvend addendum met heldere kaders die participanten kunnen toevoegen aan hun individuele aanbestedingen.

Kick off in Circl
Op 5 februari vindt de kick off van dit project plaats in Circl.
VU en RAI delen tijdens deze bijeenkomst de uitdagingen die zij als koplopers tegen komen. Dit biedt aanknopingspunten om te komen tot een gezamenlijk ambitieniveau, concrete doelstellingen en de bijbehorende planning. ABN Amro, Accenture, AkzoNobel, Beheermaatschappij WTC, Edge (OVG), Houthoff, RAI Amsterdam en VU hebben aangegeven in vroeg stadium bij dit project te betrokken te willen zijn.

Heb je interesse in dit project, meld je dan aan bij Nina van den Berg, projectmanager Afval  ( nina@greenbusinessclub.nl | 0619079418).