2017/03/23 geplaatst in Energie

Energiebesparingsplan Zuidas: concrete maatregelen

Het EnergieLab van 16 maart vond plaats bij Loyens & Loeff en stond in het teken van energiebesparing in Zuidas en het plan dat GBC hiertoe heeft opgesteld. In het Energiebesparingsplan staan concrete maatregelen en doelen voor energiebesparing in Zuidas, individueel voor bedrijven en gezamenlijk als gebied. Met het plan wil GBC Zuidas de ambitie energie zoals die is geformuleerd in de Ambitieverklaring Zuidas 2015-2010 ten uitvoering brengen.

Concretiseringsslag
Het afgelopen jaar waren er verschillende initiatieven gericht op duurzame energie en energiebesparing. Voorbeelden daarvan zijn het gesprek over de optimalisatie van WKO’s in Zuidas, de Energieweek met rondleidingen en stickeractie en de vorming van het CEO-platform bij het CEO ontbijt. Er is echter behoefte aan een concretiseringsslag van de gestelde ambities in de Ambitieverklaring en een uitwerking hiervan. Het Energieplan behelst dan ook een stapsgewijze aanpak van meten, inventariseren, samenwerken en uitvoeren.

Multitenant gebouwen
Vooral in het geval van multitenant gebouwen blijkt het realiseren van energiebesparing ingewikkeld. De huurders, beheerder en eigenaar hebben allen verschillende belangen en incentives voor het nemen van maatregelen en met name huurders hebben een beperkte invloed. Voor de Symphony toren (Arcadis, APG, CBRE en DEKA) en de ITO toren (Accenture, Bilfinger, Houthoff Buruma en Engie) worden daarom coalities gesmeed en kansen voor samenwerking gezocht. GBC Zuidas heeft hierin een faciliterende rol.

Meetmethode
Lieke Arts van Arcadis licht toe dat Arcadis voor o.a. de U15 in Utrecht (regionaal platform rondom mobiliteit en bereikbaarheid) een methode heeft ontwikkeld voor het meten van duurzaamheid. Deze zou ook interessant kunnen zijn voor GBC Zuidas en dit project. Samen met GBC Zuidas gaat zij uitwerken wat de mogelijkheden zijn voor een passende meet- en monitoringsmethode.

Conclusies
Tot slot wordt in groepjes van vier besproken hoe het energiebesparingsplan het beste kan worden aangepakt en welke rol  de participanten hierin kunnen spelen. Enkele conclusies zijn:

  • Het is belangrijk om de targets te concretiseren;
  • Verschillende belangen van huurder, beheerder en eigenaar moeten helder worden benoemd;
  • APG en Arcadis nemen het initiatief tot een samenwerking op het gebied van energiebesparing in het Symphony gebouw. Zij willen op korte termijn met de beheerder in gesprek;
  • Met oog op de investeringen die gedaan moeten worden, zou ook een coalitie van banken nuttig zijn;
  • Bestaande, sluitende business cases moeten goed worden ingezet; deze kunnen doorslaggevend zijn.