2022/04/12 geplaatst in Energie

Energiebesparende Quick Wins in gemeente Amsterdam

Energiebesparing hoort al lange tijd bij de speerpunten van Green Business Club (GBC) Zuidas. Naast klimaatverandering speelt hier voor diverse partijen binnen Amsterdam nu nog een andere aanleiding voor: niet meer afhankelijk willen zijn van Russisch gas. Dat zijn wij nu nog voor zo’n 15% in Nederland, waarmee de gemeente Amsterdam, samen met een aantal andere organisaties de ambitie heeft geponeerd voor 31 december 2022 15% minder energie te gebruiken.

Concrete actie: donkere Zuidas in de nacht
GBC Zuidas is een van de betrokken partijen bij dit initiatief, met o.a. de volgende concrete actie: de lichten uit krijgen buiten kantooruren. Vorig jaar hebben onze 60 participanten getekend voor een compleet donkere Zuidas in 2025, we halen deze ambitie nu meer naar voren. Daarnaast onderzoeken we of we dit momentum ook kunnen benutten voor andere energiebesparende quick wins. Hiermee was GBC Zuidas een van de uitnodigende partijen voor de tweede bijeenkomst rondom dit initiatief op vrijdag 8 april jl.
Versnellen en opschalen
De beoogde acties sluiten nauw aan bij de ambities waar GBC Zuidas zich al op richtte; met alle betrokken (kennis)partijen betrokken bij dit initiatief verwachten we te kunnen versnellen en opschalen. Onze participanten betrokken bij het thema energie waren 8 april deels aanwezig; de gehele groep wordt z.s.m. benaderd voor de nadere uitwerking.
Zie hier een impressie van de bijeenkomst van 8 april & bekijk het persbericht: