2019/06/27 geplaatst in Afval, Algemeen, Evenementen, Klimaat, Logistiek, Mobiliteit

Duurzaamheid belangrijk thema bij WeMakeTheCity

Op WeMakeTheCity 2019 was duurzaamheid een belangrijk en veel terugkerend thema. Green Business Club Zuidas was als impactorganisatie en belangrijke samenwerkingspartner van gemeente Amsterdam te gast bij verschillende bijeenkomsten met duurzaamheidsthema’s en organiseerde met Bycs een bijeenkomst over emissievrije stadslogistiek.

Programmadirecteur Eline Kik was op maandagochtend aanwezig bij State of the Region, waar verbinding binnen de metropoolregio Amsterdam centraal stond. Zij vertelde hier over het Zero Waste Zuidas project dat GBC Zuidas samen met AmecBoard heeft geïnitieerd. Projectleider mobiliteit Diederik Imfeld was tegelijkertijd bij Acts of the Region, waar op initiatief van de Amsterdam Economic Board meer dan 50 partijen de Green deal ZES ondertekenden, waaronder GBC Zuidas participanten RAI en ORAM.

Donderdagochtend werd in NEMO het Amsterdam Klimaatakkoord gelanceerd, waarbij ruim 200 partijen zich hebben aangesloten. In dit akkoord heeft de gemeente afspraken gemaakt die bijdragen aan een klimaatneutraal Amsterdam. Op het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat zijn al ruim 170 deelnemende initiatieven inzichtelijk gemaakt, waaronder GBC Zuidas. Eline Kik was aanwezig om iets te vertellen over de manier waarop GBC bijdraagt.

Tegelijk was er die ochtend in de RAI een dag over Green Logistics, waar ’s middags GBC Zuidas met Bycs een breakoutsessie verzorgde over fietsvervoer als oplossing voor stadslogistiek.

Suzanne Balm, Onderzoeksleider op het gebied van Duurzame stadslogistiek van de HvA liet onderzoeksresultaten zien die zij tot dusver heeft over de voordelen van fietsvervoer voor bedrijven. Een opvallende conclusie was dat de voordelen niet alleen zitten in de CO2 reductie, maar dat gebruik van een LEVV (Licht Elektrisch VrachtVoertuig) de ondernemer veel geld bespaart en een opvallende, positieve uitstraling heeft op het bedrijf. De eindpublicatie van het onderzoek lees je hier.

Aanbieders van duurzaam vervoer zoals Fietskoerier.nl en Parcls krijgen in de stad steeds voet aan de grond, al blijft het lastig om in een stad als Amsterdam betaalbare plekken te vinden voor pakketopslag en uitgifte. Minihubs op parkeerplaatsen in de wijk zouden een oplossing kunnen bieden.

Een nieuwe en inventieve oplossing voor logistieke routes werd uitgelegd Routigo. Zij hebben “adres intelligentie” software ontwikkeld die routeplanning, navigatie, registratie en track & trace combineert, waardoor bezorging veel efficiënter gaat.

GBC Zuidas vertelde kort over de pilot die aan participanten wordt aangeboden, waarbij facilitaire goederen (zoals koffiebekers, sanitaire middelen e.d.) via de hub van Hulshoff BV elektrisch naar Zuidas worden vervoerd. Daarnaast onderzochten studenten van de HvA, in opdracht van GBC Zuidas wat de beste oplossingen zijn voor bezorging in Zuidas. Zij concludeerden dat pick-up points binnen de kantoorgebouwen de meest efficiënte oplossing zijn voor een groot gedeelte van de logistieke stromen (post en pakketten), met als goede tweede de pick-up points buiten het kantoor, maar binnen het gebied.

Veel discussie was er in de zaal over de rol van de overheid en het stimuleren en faciliteren van groene stadslogistiek. Meer groene stoplichten voor duurzame vervoermiddelen? Oude diesels weren, of vervoerders laten betalen per vrachtwagen die de stad in komt. Men is het er in ieder geval over eens dat regels vanuit de overheid en initiatieven vanuit de samenleving elkaar kunnen versterken.