2020/12/18 geplaatst in Energie

De energieprestaties van de warmte- koudeopslagsystemen in Zuidas

Gemeente Amsterdam Zuidas én Green Business Club (GBC) Zuidas zetten in op aardgasvrij. Alleen al daarom heeft Zuidas baat bij een optimaal functionerend netwerk van warmte- koudeopslagsystemen (WKO), omdat de capaciteit elektriciteit beperkt is en de vraag naar elektriciteit toeneemt wanneer bedrijven van het aardgas af gaan. Maar hoe functioneren de WKO’s in Zuidas?

De Omgevingsdienst heeft in opdracht van Amsterdam een analyse gemaakt van de energieprestaties van de warmte- koudeopslagsystemen (WKO) in exploitatie op de Zuidas. De grootste te behalen energiewinst ligt in een optimale benutting van de systemen. GBC Zuidas trekt samen op met Zuidas – gemeente Amsterdam die dit onderwerp opnam in de Warmtestrategie Zuidas.

De prestaties van 26 individuele WKO’s zijn middels taartdiagrammen weergegeven, met aandacht voor de benutting, productiviteit en balans, gebaseerd op een gemiddelde van data over een periode van 5 jaar. Hoewel er zeker het een en ander af te dingen valt op deze aanpak, dienen deze schematische weergaven goed als praatplaat en eerste aanzet voor een gesprek. In  overleg met Zuidas, de Omgevingsdienst en Hompe en Taselaar selecteerden we een aantal WKO’s om mee te beginnen: het proces van optimalisatie is complex en afhankelijk van veel verschillende factoren. Daarnaast zijn er per WKO verschillende stakeholders, van de exploitant tot eigenaar tot gebruiker(s).

Met deze stakeholders worden vrijblijvende eerste gesprekken gevoerd. Klopt de analyse van de Omgevingsdienst, doet deze recht aan de werkelijkheid? Waarom is er sprake van onderbenutting en is een warmte- of koudeoverschot te voorkomen? Deels op basis van de hierdoor verkregen inzichten wil de Omgevingsdienst de handhavingsstrategie bepalen, waarbij actie vanuit gebruikers en beheerders de voorkeur heeft boven sancties. En er gaat strikter gehandhaafd worden, onder andere op onbalans. Daarnaast komt er wetgeving vanuit Europa, waardoor keuring van álle klimaatsystemen verplicht wordt, dus ook WKO’s.

Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg via nina@greenbusinessclub.nl.