2020/12/01 geplaatst in Groen

De eerste stappen om braakliggend terrein te vergroenen zijn gezet

De eerste stappen om het braakliggend terrein tussen het gebouw van European Medicines Agency en Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas te vergroenen zijn gezet! Amsterdam Zuidas heeft het terrein al gedeeltelijk ingericht, zodat Amsterdam International Community School en Green Business Club Zuidas verder kunnen met het vergroenen.

Amsterdam Zuidas verhuisde al eerder elf platanen naar het braakliggende terrein tussen het gebouw van het EMA en het Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas en heeft nu het terrein verder gedeeltelijk ingericht. Amsterdam International Community School en Green Business Club Zuidas vergroenen in samenwerking met de gemeente Amsterdam Zuidas dit braakliggende terrein voor minimaal twee jaar.Kinderen van de basisschool (in ieder geval groep 4/5) krijgen les over biodiversiteit, vergroening en klimaatadaptatie door zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin. Ook leren ze samen te werken met leeftijdsgenoten, met medewerkers van Zuidasbedrijven en oudere bewoners van Buitenveldert die het leuk vinden om hier aan bij te dragen. Professionals (van mogelijk The Pollinators) begeleiden dit project en er wordt gebruik gemaakt van planten die bijdragen aan biodiversiteit en die insect/bij-vriendelijk zijn.

In januari starten de kinderen van AICS met een voorstel voor het terrein, waar bewoners van Buitenveldert via Welzijnszorg Dynamo input op kunnen leveren. Vervolgens wordt het plan met de gemeente verder uitgewerkt. Na de krokusvakantie zal worden gestart met het beplanten.