2020/12/21 geplaatst in Mobiliteit

De duurzame taxi als aanvulling op het nieuwe mobiliteitsbeleid

Rond deze tijd vorig jaar organiseerde Green Business Club Zuidas samen met participanten Taxicentrale Amsterdam (TCA) en Taxicentrale Schiphol (TCS) de Elektrische Taxiweek om het gebruik van elektrische taxi’s te stimuleren. Hoe staat het een jaar later met het gebruik van elektrische taxi’s? Voor de taxibranche is het jaar 2020 natuurlijk erg zwaar geweest. Wij gingen in gesprek met Hedy Borreman, directeur TCA, en Gamis el Bouakili, directeur TCS, over hoe het gaat met beide bedrijven, taxivervoer ‘tijdens en na corona’ en de transitie naar emissievrij door middel van elektrische en waterstofvoertuigen.

Op dit moment heeft de taxibranche het behoorlijk zwaar. Niet alleen de bedrijven, die maar 5-10% omzetten van wat zij normaal zouden doen, maar juist ook alle chauffeurs. De steunmogelijkheden voor de chauffeurs blijken niet voldoende om het hoofd boven water te houden. Veel zijn gestopt, de rest van de chauffeurs zit thuis met een ToZo-uitkering of moeten een beroep doen op hun eigen vermogen. Beide bedrijven hebben geprobeerd de chauffeurs op verschillende manier te ondersteunen door tijdelijk geen of minder aansluitkosten te berekenen, de contributie voor 6 maanden te halveren of een noodfonds in het leven te roepen, waarmee opzegtermijnen worden ingekort. Gamis el Bouakili, directeur TCS: “Ook hebben we ons samen met TCA en een aantal andere partijen hard gemaakt voor sectorgebonden regelingen. Gelukkig is dat gelukt! Daarmee kunnen onze chauffeurs dus een beroep doen op een aantal extra ondersteuningsmaatregelen naast de ToZo.” De taxi kan juist in deze tijd een goede aanvulling zijn op een veilige en duurzame reis van werknemers naar Zuidas.

Verandering mobiliteitsbeleid
Door COVID-19 zien we een transitie naar minder en ander woon-werkverkeer. Werkgevers zijn zoekend hoe zij een passend mobiliteitsbeleid kunnen inrichten. “De taxi zou een goed onderdeel kunnen zijn binnen het nieuwe mobiliteitsbeleid van organisaties, aanvullend op alle andere modaliteiten. Werknemers zullen ook na Corona meer thuis blijven werken, dan wordt de leasewagen natuurlijk een stuk minder interessant. Ik kan me voorstellen dat de emissievrije taxi een mooie aanvulling is op het OV en de fiets binnen een mobiliteitsbudget.” aldus Hedy Borreman, directeur TCA.

TCS ziet haar rol ook veranderen door de verandering van de markt. Gamis el Bouakili: “Ik zie een ontwikkeling waarbij we steeds meer faciliteerder worden. TCS gaat duurzame voertuigen leveren voor chauffeurs, zodat zij kunnen betalen voor gebruik in plaats van voor bezit. Daarnaast zullen we de chauffeurs in de markt op allerlei vlakken ondersteunen. Hierdoor kunnen we steeds meer sturen op duurzaamheid, maar ook op uniformiteit en transparantie.”

Ook ontstaan samenwerkingen waarin verkeer en vervoer gebundeld worden. Hedy Borreman: “Wij werken samen met de start up YesHugo Delivery. Zij zijn een pilot gestart voor pakketlevering in samenwerking met taxibedrijven vanwege de lage bezettingsgraden nu. En wij zetten daar graag op in! Deze samenwerking houdt in dat je een klant in de auto kan hebben en achterin één of meerdere pakketten die in hetzelfde gebied bezorgd moeten worden. Het feit dat de taxi al rondrijdt, maakt het erg interessant om het aantal bewegingen te beperken.”

De transitie naar emissievrij in 2025
In Amsterdam moeten taxi’s en bedrijfswagens per 2025 emissievrij zijn. Beide bedrijven zijn grotendeels elektrisch en proberen dit zoveel mogelijk te stimuleren. Veel chauffeurs investeren in groen. De coronacrisis zorgt helaas voor vertraging.

Beide partijen zien waterstof als een goed emissievrij alternatief op de elektrische voertuigen, door de vergroting van de actieradius en het wegnemen van de wachttijd tijdens het opladen. In oktober organiseerde GBC Zuidas samen met haar partners in Van A tot Zuidas een webinar over ‘Waterstof en Personenmobiliteit’ waarin Gamis el Bouakili ook vertelde wat volgens hem nodig is om waterstof in de markt te zetten. “De samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is erg belangrijk. Denk hierbij aan de leveranciers van waterstofvoertuigen, de infrastructuur voor waterstof, maar ook opdrachtgevers en klanten. Er is vraag nodig vanuit de markt. We kunnen allemaal willen overstappen naar waterstof, maar zolang er geen klant is die daar naar vraagt, dan gaat niemand dat doen. Naast deze ketenverantwoordelijkheid, heb je een lokale of nationale overheid nodig die op dat vlak zou kunnen faciliteren en bijvoorbeeld met subsidies kan stimuleren.”

Hedy Borreman: “Ik denk inderdaad dat de lokale overheid door goed subsidies en laadfaciliteiten enorm kan helpen om dat te stimuleren. Het begint natuurlijk met een laadstation in de buurt, zonder laadfaciliteiten is er minder vraag en zijn de prijzen van de voertuigen hoger. Deze cirkel moet doorbroken worden.”

TCA, TCS en andere participanten van GBC Zuidas werken ook in 2021 aan een emissievrij en duurzaam mobiliteitsbeleid. Wilt u hier meer over weten? Neem gerust contact op met Diederik Imfeld, projectmanager Mobiliteit via diederik@greenbusinessclub.nl.