2017/05/24 geplaatst in Algemeen, Energie, Mobiliteit

CEO’s Zuidas kiezen voor elektrisch bij CEO Ontbijt

 Vraag je de receptionist een taxi voor je te bellen na een afspraak in Zuidas? Grote kans dat er een paar minuten later een elektrisch exemplaar voor je neus staat! Zeventien CEO’s tekenden tijdens het CEO ontbijt van Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas) de Intentieverklaring Elektrisch Taxigebruik. Hiermee geven zij aan voortaan voorkeur te geven aan elektrisch vervoer bij zakelijk taxigebruik.

Liever elektrisch
Een taxi vinden in Zuidas is geen probleem, maar het aandeel elektrische taxi’s is nog laag. Dit komt met name door een gebrek aan goede oplaadmogelijkheden in het gebied. Gemeente Amsterdam is nu voornemens vier snellaadpunten voor elektrisch vervoer te plaatsen op de Strawinskylaan. Hiermee kan een taxi in twintig minuten opladen en wordt Zuidas dus beter toegankelijk voor elektrische taxi’s. GBC Zuidas geeft het elektrisch taxigebruik een extra boost met de Intentieverklaring Elektrisch Taxigebruik. Managing director van GBC Zuidas participant WTC Amsterdam Christiaan Huijg lichtte de intentieverklaring toe en sprak hierbij zijn steun uit voor dit nieuwe initiatief.

Vrije Universiteit
De CEO’s waren dit jaar te gast bij de Vrije Universiteit, een voorloper als het gaat om duurzaamheid in het hoger onderwijs. DE VU staat in de top vijf van de meest duurzame onderwijsinstellingen en ontving daarom afgelopen vrijdag de een gouden SustainaBul van Studenten voor Morgen. Het thema van het nieuwe collegejaar binnen de VU is dan ook Science for Sustainability. Er zullen allerlei initiatieven plaatsvinden om niet alleen het onderwijs nog meer te verduurzamen, maar ook de VU Campus. Directeur Facilitaire Campus Organisatie Josja van der Veer heette de gasten welkom en vertelde over de verdere verduurzaming van de VU.

Commitment 
Speciale gast dit jaar was wethouder van Amsterdam Verkeer en Vervoer Pieter Litjens die een toelichting gaf op Mobility as a Service (MAAS). Met dit platform wordt het totale mobiliteitsaanbod van fiets, trein, deelauto, auto, taxi et cetera op een flexibele manier aan elkaar gekoppeld. Een gebruiker kan middels een app afhankelijk van de situatie de ideale combinatie van vervoersmiddelen kiezen en met één kaart betalen.

Pieter Litjens: “Ik zie mobiliteit niet als een politiek probleem, maar een ruimtelijk vraagstuk dat de partijen overstijgt. Amsterdam is een topregio en wil dat blijven. Dan moeten ook de bereikbaarheid en leefbaarheid optimaal blijven. Om initiatieven zoals MAAS te realiseren, hebben we zowel financiële steun nodig van de overheid, als commitment van het bedrijfsleven.”Verschillende CEO’s gaven spontaan aan hieraan mee te willen werken. De VU en Loyens & Loeff boden aan kennis beschikbaar te stellen om met name de fiscale aspecten van MAAS voor bedrijven uit te werken.

Oranje-groene stroom  
Ook directeur Accenture Nederland Manon van Beek was aanwezig en gaf een update over de voortgang van duurzame energie in Zuidas. Na het CEO-ontbijt van vorig jaar, is zij met andere CEO’s en de projectgroep Energie van GBC Zuidas aan de slag gegaan om de overstap naar oranje-groene stroom samen op te pakken.

Manon van Beek: “In de ITO toren hebben GBC Zuidas, Houthoff Buruma en Accenture samengewerkt met Apleona, de beheerder van het gebouw. Energiebedrijf Engie heeft het energiegebruik in kaart gebracht. Door samen te werken, konden we vervolgens vrij snel de overstap naar duurzame energie maken. We zijn nu ook bezig dit in de Symphony toren te bewerkstelligen. Ons volgende doel is een energiebesparing van 20 tot 30 procent. Dit is een wat complexer proces, maar door efficiënt samen te werken, zijn ook hierin al stappen gemaakt.“

Vroeg op voor duurzaamheid
GBC Zuidas organiseert elk jaar een CEO ontbijt om de bovenste laag van het bedrijfsleven te betrekken bij duurzame projecten in Zuidas. Ook dit jaar was er weer veel animo voor dit ontbijt; meer dan 25 CEO’s en managers uit de top van Zuidasbedrijven kwamen in alle vroegte bijeen om de stand van zaken en de strategie voor de komende jaren op het gebied van duurzaamheid in Zuidas te bespreken. De nadruk ligt hierbij op samenwerken in concrete projecten.

Foto’s gemaakt door Anne Imfeld